Trách nhiệm bảo hiểm do xe cơ giới gây ra có thể lên tới 150 triệu đồng

(TCT Online) - Tại dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính vừa ban hành, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/1người/1 vụ tai nạn. 

Đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn. 

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ôtô; máy kéo; rơ moóc; sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ôtô, máy kéo; xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về tỷ lệ của từng nội dung chi của quỹ bảo hiểm xe cơ giới. 

Theo đó, mức chi cho công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm và số dư quỹ năm trước (nếu có). 

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không được vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm và số dư quỹ năm trước (nếu có). 

Chi hỗ trợ nhân đạo không thấp hơn 35% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm và số dư quỹ năm trước (nếu có).

HH

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật