Hướng tới kiện toàn hệ thống truyền thông Nhà nước hậu Covid-19

(TCT online) - Ngày 2/10, Viện Nghiên cứu Truyền thông và phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội thảo “Hướng tới hệ thống truyền thông Nhà nước kiện toàn và hiện đại hậu Covid-19”.

Từ các nghiên cứu của mình, RED ghi nhận thực trạng hệ thống truyền thông Nhà nước thời gian qua còn gặp nhiều bất cập, nhất là khi bộ máy truyền thông của các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương còn thiếu nhất quán; năng lực của các cán bộ truyền thông, người phát ngôn của các Bộ, ngành, địa phương còn chưa đạt được các kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác truyền thông, ảnh hưởng đến chức năng thông tin của Nhà nước và hạn chế khả năng tiếp cận thông tin chính thống của người dân.

Dẫn chiếu những ví dụ từ thực tiễn truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, RED đưa ra nhận định, truyền thông Nhà nước đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc phòng, chống dịch của Việt Nam, được người dân và bạn bè quốc tế ghi nhận là điểm sáng và đánh giá rất cao.

Từ thực tiễn này đã giúp xây dựng những bài học kinh nghiệm, những kế hoạch truyền thông bài bản, có hệ thống, chủ động, đặc biệt là bài học về truyền thông nguy cơ và vai trò điều phối thông tin của các cơ quan chức năng cũng như của các DN, công ty công nghệ hỗ trợ chuyển tải thông tin mang tính chính thống, định hướng của Nhà nước trên mạng xã hội.

Trên cơ sở đó, tại hội thảo này, RED đặt ra vấn đề cần tạo sự kết nối hơn nữa giữa các bộ phận truyền thông của các cơ quan, bộ, ngành và các đơn vị công nghệ nhằm tối ưu hóa thông tin Nhà nước trên mạng xã hội. Đồng thời, hệ thống truyền thông Nhà nước cũng cần phải kiện toàn và hiện hơn với yêu cầu của cả hệ thống, chứ không đặt trên vai của người phát ngôn, phòng thông tin hay Vụ Truyền thông. Hệ thống này cũng cần đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nhân lực làm công tác truyền thông, bao gồm cả người cung cấp thông tin và truyền đạt thông tin.

Đặc biệt, hệ thống truyền thông Nhà nước cần phải tận dụng được thế mạnh của hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh các kênh truyền thông Nhà nước trên mạng xã hội nhằm tận dụng và tối ưu hóa việc chuyển tải thông tin công khai, minh bạch, định hướng đầy đủ, kịp thời thông tin chính sách tới người dân.

Tin, ảnh: Tiến Dũng

Gửi bình luận


Mã bảo mật