Đã tích hợp 72 dịch vụ công của hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia

(TCT Online) - Đến nay, Tổng cục Hải quan đã tích hợp được 72 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tiến độ và số lượng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Các dịch vụ công trực tuyến của ngành hải quan đã kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia như: Thủ tục huỷ tờ khai hải quan; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển cửa khẩu; Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất; Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng nguyên chiếc, tháo rời; Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương (84, 85, và 90) thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan…

Để thực hiện nội dung nêu trên, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các cục hải quan địa phương và các đơn vị chức năng khối cơ quan Tổng cục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến kịp thời, đúng hạn.

Đồng thời các cục hải quan địa phương chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của ngành hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

HH

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật