Cần đảm bảo cơ chế tài chính vững chắc cho các cam kết bình đẳng giới

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo khởi động rà soát 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược quốc gia về  bình đẳng giới giai đoạn2021-2030 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới - Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức ngày 6/12 tại Hà Nội.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW). Mười năm trước, lần đầu tiên Việt Nam xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới để xác định những ưu tiên cần giải quyết nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong giai đoạn 2011-2020. Trong gần mười năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được ghi nhận là đã đạt được các tiến bộ về bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam vẫn đang đối mặt với những tồn tại, thách thức do tác động của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thiên tai và biến đổi khí hậu và sự thay đổi quy mô, cấu trúc dân số. Điều này đặt ra những thách thức mới đòi hỏi xây dựngcác chính sách và hành động cụ thể để duy trì những thành quả đang có và đồng thời giải quyết các vấn đề giới đang tồn tại cũng như các vấn đề giới nảy sinh trong giai đoạn tới. Sự nỗ lực này tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu Phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 

Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, để đảm bảo tiếp tục duy trì vững chắc những thành tựu về bình đẳng giới đã đạt được trong thời gian qua cũng như để ứng phó tốt hơn với những thách thức và các vấn đề giới nảy sinh trong giai đoạn tới, thì việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 là hết sức cần thiết. Với sự cam kết hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức phát triển, các tổ chức Liên hợp quốc, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan ở trung ương và địa phương sẽ là những điều kiện thuận lợi để xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021-2030 đạt chất lượng cao và khả thi.

Phát biểu tại hội thảo, bà Elisa Fernandez, Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam khẳng định, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững, và không thể thiếu đối với tất cả các khía cạnh đời sống kinh tế-xã hội. Không chỉ là quyền cơ bản của con người, bình đẳng giới còn là nền tảng cần thiết cho một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phát triển toàn diện và bền vững. Trên cơ sở đó, Bà Elisa đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc vận động chính sách nhằm xây dựng cơ chế đảm bảo tài chính vững chắc hơn cho các cam kết bình đẳng giới sẽ được thực thi và nguyên tắc Để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình xây dựng Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Tin, ảnh: Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật