Hà Nội: Vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách thực hiện tăng 22,9%

(TCT online) - Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Hà Nội quản lý tháng 10 đạt 4.449 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2018. 
 
Tính chung 10 tháng năm 2019, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 34,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp Thành phố đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 77,9%.
 
Tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nhưng mới chỉ đạt 70,3% kế hoạch vốn năm 2019. Hiện nay các chủ đầu tư và nhà thầu đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng để tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2019 trong 2 tháng cuối năm 2019 ở mức cao nhất.
      Thái Dương

Tin mới

Các tin khác