Nhiều gợi mở từ hội thảo khoa học “Lựa chọn để phát triển”

Với chủ đề “Lựa chọn để phát triển”, ngày 26/10, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia nhằm đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tới dự và chỉ đạo hội thảo.

Theo nhiệm vụ được Tổ biên soạn văn kiện giao, Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong số ít những đầu tàu nghiên cứu khoa học kinh tế được giao 6 nhiệm vụ nghiên cứu đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng sắp tới.

Trên cơ sở đó, Nhà trường đã tập trung công sức, trí tuệ tập thể của các GS, TS, chuyên gia, giảng viên đầu ngành của Trường tiến hành nghiên cứu, hoàn thành 6 báo cáo, làm nổi bật nhất các chính sách liên quan đến thể chế, chính sách, động lực phát triển của Việt Nam thời gian qua và trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các tham luận báo cáo của Đại học Kinh tế Quốc dân đã tập trung vào các nội dung chính như “Định vị kinh tế Việt Nam”; “Khát vọng và động lực phát triển” và “Lựa chọn và giải pháp chiến lược” thông qua tham chiếu và tham khảo mô hình của một số quốc gia như: Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc...để từ đó đưa ra các tham vấn về mục tiêu, hướng đi và trọng tâm về chính sách dựa trên nền tảng cân bằng, đòn bẩy.

Theo đó, các vấn đề tập trung góp ý dự thảo văn kiện là phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội. Mặt khác, phát triển khu vực kinh tế tư nhân gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tạo ra các chuỗi giá trị và hình thành các ngành mũi nhọn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia dựa trên nền tảng CMCN 4.0 kết hợp với phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy đổi sáng tạo và phát triển cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, các tham luận tại hội thảo đã nhấn mạnh đến việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Báo cáo nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ rõ, đổi mới mô hình tăng trưởng phải dựa vào việc tạo ra và phát triển các nguồn lực mới từ sự sáng tạo và phát huy vai trò của vốn con người để tạo ra giá trị gia tăng cao. Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm để tận dụng lợi thế công nghệ chuyển mạnh thành lợi thế cạnh tranh, phát triển các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản quy mô lớn, giá trị kinh tế và chất lượng cao. Xác định vai trò của từng vùng, từng ngành trong phát triển; tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành, hình thành được các chuỗi giá trị từ sản phẩm đến tiêu dùng.

Thêm vào đó, phải gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh và công bằng xã hội. Tạo ra sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, giảm nghèo thông qua tạo cơ hội việc làm, nâng cao năng lực con người thông qua các chương trình đầu tư vào giáo dục, y tế. Đồng thời, gắn tăng trưởng kinh tế với bền vững môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào tận khai tài nguyên sang tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn với mấu chốt là xanh hóa sản xuất, xanh hóa tiêu dùng; giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng tài nguyên; thúc đẩy người dân đổi mới công nghệ, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tin, ảnh: Tiến Dũng

Gửi bình luận


Mã bảo mật