Công khai, minh bạch nguồn lực hỗ trợ thiên tai

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
 
Theo đó, dự thảo quy định cụ thể các nội dung về cơ quan kêu gọi vận động, thời gian tiếp nhận, các nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện. Dự thảo nghị định cũng quy định rõ, khi xảy ra thiên tai từ cấp độ 3 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trở lên, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, phương tiện sản xuất của nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức kêu gọi, vận động.
 
Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp trung ương, cấp tỉnh kéo dài không quá 60 ngày (thay bằng 30 ngày như hiện này), kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động đóng góp. Căn cứ điều kiện thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định mức chi cho công tác cứu trợ khẩn cấp và sửa chữa, mua mới công cụ, phương tiện sản xuất.
 
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp vận động, tiếp nhận, sử dụng tiền, hàng cứu trợ phải công khai kết quả vận động đóng góp, phân phối tiền, hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân; đối tượng, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai thông qua niêm yết tại trụ sở UBND cùng cấp; thông báo bằng văn bản cho các cơ quan có liên quan; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Công tác công khai phải thực hiện ngay sau khi kết thúc đợt vận động, tiếp nhận và phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện trong thời gian 30 ngày.
HQ

Gửi bình luận


Mã bảo mật