ASSA 36 kết nạp thêm thành viên mới

(TCT Online) - Tiếp tục chương trình hội nghị ASSA 36 tổ chức tại Brunei, ngày 18/9, đại diện các tổ chức thành viên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả hoạt động đạt được nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo. 

Dưới sự chủ trì, điều hành của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, Tổng Thư ký ASSA, hội nghị rà soát việc thực hiện Kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, khẳng định vai trò điều phối, tổ chức của BHXHVN đảm nhiệm Chủ tịch và Tổng thư ký ASSA 2018-2019.

Hội nghị cho ý kiến biểu quyết kết nạp thành viên mới là Quỹ tiết kiệm quốc gia Thái Lan (NSF). Đây là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ASXH dành cho người lao động chưa được tham gia BHXH bắt buộc (tiết kiệm tuổi già), là tổ chức Chính phủ một bộ phận của hệ thống ASXH quốc gia Thái Lan. 

Ngoài ra, các đại biểu đã tiến hành bầu bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei – ETF làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020; ; ông Ouk Samvithyea, Giám đốc điều hành Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia – NSSF làm Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020. 

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, các tổ chức thành viên ASSA thống nhất triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ; nỗ lực và quyết tâm chung hướng tới xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật