Hướng tới bình đẳng giới trong quản lý và chi tiêu NSNN

(TCT Online) - Ngày 17/9 tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội và cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) đã tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin về ngân sách có trách nhiệm giới, hướng đến việc thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới của Luật NSNN cho các đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân và đại diện của các bộ ban ngành liên quan. 

Chương trình nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và ủng hộ của các đại biểu dân cử và hội đồng nhân dân về tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa các vấn đề giới vào chu trình ngân sách, nhằm đảm bảo thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Các đại biểu cũng được cung cấp các thông tin thực tiễn về ngân sách có trách nhiệm giới ở Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Bà Elisa Fernandez, Trưởng văn phòng UN Women tại Việt Nam cho biết, ngân sách có trách nhiệm giới là một trong những mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng của mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của chương trình nghị sự 2030. UN Women đã hỗ trợ kỹ thuật cho hơn 80 quốc gia trên thế giới về ngân sách có trách nhiệm giới. Các kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới được xem là giải pháp toàn diện và bền vững để giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới. Tại Châu Á Thái Bình Dương, nhiều quốc gia đã có cam kết mạnh mẽ thông qua việc luật hóa, tăng cường bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội để thúc đẩy thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới như Australia, Hàn Quốc, Bhutan, Ấn Độ, Nê pan, In-đô-nê-xia và Phi-lip-pin. 

Tại Việt Nam, tháng 6/2015, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi Luật NSNN và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sự thay đổi đáng chú ý là bình đẳng giới được coi là một trong những nguyên tắc cơ bản trong quản lý và chi tiêu NSNN. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa việc vận hành nguyên tắc này trong thực tế còn nhiều thách thức do những hạn chế về năng lực của các bên liên quan về ngân sách có trách nhiệm giới.

HH

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật