Giám sát việc phân phối và sử dụng gạo dự trữ xuất cấp cho học sinh

(TCT online) - Tại văn bản số 7489/VPCP-KGVX ban hành ngày 22/8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng gạo hỗ trợ cho học sinh bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, định mức quy định.
 
 
  Xét báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2018-2019, Phó Thủ tướng đồng ý kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2019-2020 của Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp đề xuất của các địa phương liên quan đến điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách bảo đảm phù hợp theo đặc thù của từng vùng, miền và điều kiện cụ thể của các địa phương.
 
  Theo Tổng cục Dự trữ nhà nước, trong năm học 2019 - 2020, có 20 cục dự trữ nhà nước tại các khu vực sẽ xuất cấp không thu tiền hơn 75.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 46 tỉnh, TP. Trong học kỳ 1 sẽ có gần 40.000 tấn gạo được các cục dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã cho hơn 550.000 em học sinh thuộc diện. Trong trường hợp số gạo thực tế cần tiếp nhận trong năm học cao hơn số gạo đã cấp, thì các địa phương tiếp tục đề nghị cục dự trữ trình Bộ Tài chính cấp gạo bổ sung. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2019.
  HH
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật