Đề xuất cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(TCT Online) - Bộ Lao động Thương binh và xã hội vừa có dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN).

Theo dự thảo, BHXHVH được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ trung ương tới địa phương, gồm: cấp trung ương là BHXHVN; cấp tỉnh, TP sẽ có BHXH các tỉnh, TP trực thuộc BHXHVN;  ở cấp huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh là BHXH thuộc BHXH tỉnh. 

BHXHVN có tổng giám đốc và không quá 4 phó tổng. Người đứng đầu BHXHVN sẽ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Hội đồng quản lý BHXHVN.

BHXHVN có 13 đơn vị chuyên môn gồm Vụ Tài chính kế toán; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ thanh tra-kiểm tra; Vụ thi đua khen thưởng; Vụ Kế hoạch và đầu tư; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Quản lý đầu tư quỹ; Ban thực hiện chính sách BHXH; Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Ban thu; Ban dược và vật tư y tế; Văn phòng.

Bên cạnh đó, sẽ có 8 đơn vị sự nghiệp trự thuộc BHXHVN, trong đó có Viện Khoa học BHXH, Trung tâm truyền thông, Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm lưu trữu; Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng; Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH; Tạp chí BHXH.

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật