Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

(TCT online) - Thực trạng, nguyên nhân và tầm ảnh hưởng cũng như xác định tinh thần chủ động giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu là nội dung của Hội thảo mang tên Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) để phát triển bền vững: Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, do Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ kế hoạch và Đầu tư) tổ chức ngày 18/6, tại Hà Nội.   
 
 
Theo ban tổ chức, BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại thế kỷ 21, có tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng to lớn, nặng nề của BĐKH do bờ biển dài, nhiều khu vực có bình độ thấp. Trong đó, riêng đồng bằng sông Cửu Long dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Dự báo, nếu nước biển dâng thêm 1 m thì khoảng 40% diện tích đồng bằng này và 11% đồng bằng sông Hồng cùng 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị ngập. Riêng TP Hồ Chí Minh sẽ bị ngập 20% và khoảng 10-12% dân số nước ta bị ảnh hưởng trực tiếp; tổn thấp lên tới 10% GDP...
 
Theo ông Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo, trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam đã tăng khoảng 0,5-0,7 độ, mực nước biển đã dâng thêm 20 cm và BĐKH đã gây ra nạn lũ, lụt, hạn hán với hậu quả ngày càng nghiêm trọng. BĐKH là nguyên nhân gây đói nghèo, cản trở quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030...
 
Kết quả nghiên cứu trưởng của Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, thời gian qua, Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách để ứng phó với BĐKH, hướng tới phát triển bền vững. Trong đó, tập trung vào mục đích thích ứng và giảm nhẹ thiên tai, ảnh hưởng của BĐKH. Riêng trong giai đoạn ngắn hạn thì ưu tiên vào việc tìm cách thích ứng với BĐKH. 
 
Các chuyên gia cũng cho rằng, chính sách về phòng chống, ứng phó với BĐKH cần được nghiên cứu, ban hành theo tiêu chí đồng bộ, kết hợp khoa học và thực tiễn, có tính gắn kết và liên vùng; phối hợp giữa mục tiêu kinh tế và xã hội...Bên cạnh đó, thông qua ứng phó tổt với BĐKH Chính phủ cần tìm ra môi trường, mô hình tăng trưởng phù hợp, hướng tới bảo đảm phát triển bền vững. Thực tế cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực nhận thức, thực thi chính sách, biện pháp trong ứng phó với BĐKH.
 
Cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong ứng phó BĐKH; trong đó DN vừa là chủ thể chịu tác động của BDKH vừa là đối tượng quan trọng trực tiếp tham gia, chuyển các thách thức thành cơ hội từ những tác động của BKĐKH. Đặc biệt, cần làm tốt công tác nghiên cứu, đầu tư thỏa đáng cho việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với BĐKH...
 
Tuy nhiên, nhận thức về BĐKH của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đồng đều gây ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng xanh. Từ đó, cần huy động và tận dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như sự tự giác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất để đáp ứng yêu cầu chung; ứng phó với BĐKH để phát triển bền vững. 
  Thái Dương

Gửi bình luận


Mã bảo mật