Ra mắt sách về luật và các quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ASEAN

(TCT online) -  Tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho biết, Ủy ban ASEAN về Bảo vệ người tiêu dùng (ACCP) vừa phát hành sách về luật và các quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ASEAN.
 
 
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ người tiêu dùng là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động hợp tác giữa các nước ASEAN. Với tổng dân số hơn 600 triệu người, trong đó, tỷ lệ dân số trẻ được đào tạo và tiếp cận với nền tảng công nghệ thông tin, giáo dục hiện đại và cơ bản có xu hướng tăng, ASEAN được coi là một thị trường tiêu dùng nóng, với sự tham gia đa dạng của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp, nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ..
 
Trong bối cảnh đó, mục tiêu của ASEAN trong Kế hoạch hành động chiến lược 10 năm về bảo vệ người tiêu dùng (ASAPCP) là hướng tới một cộng đồng gồm những người tiêu dùng thông thái và có hiểu biết, được trang bị, cung cấp đầy đủ thông tin, từ đó có khả năng đưa ra những quyết định tiêu dùng đúng đắn. Mục tiêu này dựa trên việc tuân thủ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực ASEAN cũng như luật pháp về bảo vệ người tiêu dùng tại từng quốc gia thành viên.
 
Sách về luật và các quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ASEAN được xây dựng trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bộ, ngành, các chuyên gia liên quan trong từng lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm, thương mại điện tử, dịch vụ giao thông, ngân hàng,…
 
Mục tiêu của sách này nhằm cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về các quy định bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời cung cấp thực trạng thực thi và đánh giá một số hành vi thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.
 
Được biết trong thời gian qua, Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN đã xây dựng và ban hành một số tài liệu đào tạo về bảo vệ người tiêu dùng trong một số lĩnh vực: thương mại điện tử, tài chính, môi trường, y tế…/.
Theo TBTC online

Gửi bình luận


Mã bảo mật