Nghiên cứu xây dựng đề án ủy thác thu bảo hiểm xã hội

(TCT Online) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng đề án uỷ thác thu BHXH.

Theo đó, cơ quan BHXH sẽ ủy thác cho đơn vị (có tư cách pháp nhân) thực hiện thu các khoản BHXH bắt buộc như BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và BHXH tự nguyện của tổ chức, cá nhân thông qua văn bản hoặc hợp đồng ủy thác. Việc ủy thác thu nhằm đa dạng hóa các phương thức thu, nộp BHXH để phục vụ ngày càng tốt hơn, cũng như mở rộng đối tượng tham gia theo tinh thần Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đồng thời, đảm bảo công tác quản lý thu BHXH đúng, đủ, kịp thời, minh bạch tại các địa phương; giảm thiểu tình trạng trốn đóng, chậm đóng, đóng chưa đầy đủ số người thuộc diện phải tham gia; góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý. 

Bên cạnh đó, đề án sẽ xây dựng quy chế ủy thác thu BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện áp dụng đối với cơ quan BHXH, đơn vị nhận uỷ thác, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Phó Tổng giám đốc BHXHVN Trần Đình Liệu, ủy thác thu chỉ là một phần hoạt động thu. BHXHVN là đầu mối thực hiện và có trách nhiệm thu, quản lý thu, giải quyết các chế độ, đảm bảo mọi quyền lợi của các đối tượng tham gia BHXH theo đúng quy định của pháp luật. đốc thu nợ ủy thác.

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật