Đề nghị tạm cấp bổ sung thêm 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

 

 

(TCT Online)-  Để kịp thời bổ sung nguồn lực cho 9 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ tạm cấp bổ sung thêm 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020.

 

 

 

Trả lời Công văn số 9428/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa bão vừa qua tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Tài chính nhất trí với phạm vi hỗ trợ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề xuất gồm 9 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum). Đồng thời, đối với các địa phương chưa có văn bản đề xuất, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đôn đốc, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ (nếu có) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

 

Cụ thể, về hỗ trợ 9.000 tấn gạo cho 3 địa phương,trên cơ sở văn bản đề xuất cụ thể của từng địa phương, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

 

Về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nhà ở, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị 11 địa phương khẩn trương thống kê, phân loại mức độ thiệt hại và nhu cầu kinh phí hỗ trợ. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

 

Liên quan đến hỗ trợ kinh phí khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1640/QĐ-TTg và Quyết định số 1815/QĐ-TTg tạm cấp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho 5 tỉnh miền Trung là 580 tỷ đồng (Hà Tĩnh 100 tỷ đồng, Quảng Bình 100 tỷ đồng, Quảng Trị 140 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 120 tỷ đồng, Quảng Nam 120 tỷ đồng).

 

Tuy nhiên, kết quả tổng hợp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho thấy, đây là trận thiên tai đặc biệt lớn, phạm vi khắc phục hậu quả rộng, thời gian kéo dài, yêu cầu xử lý cấp bách nhiều hạng mục công trình. Vì vậy, để kịp thời bổ sung nguồn lực cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phù hợp với tình hình thiệt hại và số kinh phí đã tạm cấp từ ngân sách trung ương, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ, tạm cấp bổ sung thêm 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 9 địa phương.

 

Trong đó, tạm cấp bổ sung thêm cho Nghệ An 50 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ đồng, Quảng Bình 50 tỷ đồng, Quảng Trị 70 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 50 tỷ đồng, Quảng Nam 130 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, Bình Định 70 tỷ đồng, Kon Tum 50 tỷ đồng để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm hỗ trợ dân sinh, di dân khẩn cấp và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu.

 

Như vậy, tổng kinh phí ngân sách trung ương tạm cấp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 là 1.250 tỷ đồng. Cụ thể, Nghệ An 50 tỷ đồng, Hà Tĩnh 150 tỷ đồng, Quảng Bình 150 tỷ đồng, Quảng Trị 210 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 170 tỷ đồng, Quảng Nam 250 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, Bình Định 70 tỷ đồng, Kon Tum 50 tỷ đồng.

 

Hương Quỳnh

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật