Thủ tướng Chính phủ: Ngành tài chính đã nỗ lực thi đua vượt khó hoàn thành toàn diện các mục tiêu tài chính – ngân sách.

(TCT Online) - Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V giai đoạn 2021-2025 diễn ra chiều 31/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, ngành tài chính đã nỗ lực thi đua vượt khó không ngừng phấn đấu với quyết tâm cao, cơ bản hoàn thành toàn diện các mục tiêu tài chính – NSNN đã đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

Thủ tướng cho biết, ưu tiên tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chình vì vai trò đặc biệt của ngành. Tài chính không chỉ là huyết mạch của nền kinh tế, mà những năm qua đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đặc biệt có 2 ấn tượng với ngành tài chính. Một là, hàng vạn cán bộ công chức của ngành đã có mặt tại hội trường và các đầu cầu, lập được nhiều thành tích hết sức xuất sắc. Hai là, tinh thần đoàn kết, là truyền thống quý báu ngành Tài chính phải giữ gìn. 

 

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm chủ trương và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc không tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành tài chính. Tuy nhiên, Đại hội thi đua yêu nước hôm nay cũng là dịp để ôn lại những kết quả, thành tựu vẻ vang trong suốt 75 năm qua cũng như khơi dậy truyền thống tốt đẹp, tinh thần quyền tâm vượt khó, niềm vinh dự, tự hào là cán bộ ngành tài chính để toàn thể đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nỗ lực thi đua yêu nước bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể, không ngừng đổi mới sáng tạo, phấn dấu đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành, cho đất nước thời gian tới.

 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngành tài chính từ khi thành lập đã có nhiều cách làm sáng tạo để tạo ra của cải và ngân sách, phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc gian khổ mà anh hùng.

Ngành tài chính đã tích cực cùng cả nước làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong kháng chiến, đã có rất nhiều sáng tạo trong công tác tài mậu nói chung. Đặc biệt, trong hành trình 35 năm đổi mới có sự đóng góp của ngành tài chính ”.

 

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta giữ được các cân đối lớn của nền kinh tế, các chỉ số vĩ mô lớn của đất nước, đến thời điểm này chúng ta giữ được ngày một tốt hơn, nhất là chỉ tiêu lạm phát.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp hy sinh to lớn và nỗ lực tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần quyết tâm cao của các thế hệ lãnh đạo, của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cách mạng Việt Nam.

 

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước biến động mạnh và gặp nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng đánh giá cao ngành tài chính đã nỗ lực thi đua vượt khó không ngừng phấn đấu với quyết tâm cao, cơ bản hoàn thành toàn diện các mục tiêu tài chính – NSNN đã đề ra trong giai đoạn 2016-2020.  

 

Đánh giá cao việc bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách trong bối cảnh dịch Covid-19, Thủ tướng cho rằng, không giữ cân đối quan trọng này, thì làm sao đại dịch, lũ lụt như vậy mà có kinh phí như vậy. Nhất là cơ cấu chi NSNN chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên 27-28%, vượt mục tiêu đề ra là 25%. Tỷ trọng chi thường xuyên giảm từ 62%-63% xuống còn trên 60% dự toán năm 2020, trong khi vẫn đảm bảo nguồn thực hiện chi tăng lương và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

 

Ngành tài chính là ngành tiên phong trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân và DN.  “Các đồng chí cũng là một trong những ngành đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là trong hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước trên toàn quốc, nhất là ngành thuế”, Thủ tướng cho biết.  Chỉ số nộp thuế 2018 tầng 21 bậc so với 2017; năm 2020 tăng 2 bậc so với 2019. Qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện xếp hạng của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2019 thêm 24 bậc.

 

 

Có thể nói, ngành tài chính đạt được những thành quả toàn diện nêu trên là có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua trong cả nhiệm kỳ.

 

Vì vậỵ, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của ngành tài chính trong triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm. Đặc biệt, trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức, ngành tài chính càng là minh chứng sống động cho lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước là càng khó khăn chúng ta càng phải thi đua.

 

Thay mặt Chính phủ, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như những thành tích to lớn mà ngành tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời chúc mừng, biểu dương những kết quả cụ thể thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, đóng góp quan trọng của những thành công chung trong lĩnh vực tài chính nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.

 

Cũng theo Thủ tướng, mặc dù vậy cũng cần thẳng thắn nhìn nhận vào những hạn chế, bất cập còn tồn tại như một số cơ chế chính sách chậm được sửa đổi hoặc ban hành chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng xử lý công việc, công tác phối hợp còn chưa kịp thời hoặc trả lời, góp ý chậm, nội dung né tránh, đùn đẩy trách nhiệm… Vì vậy, Thủ tướng mong muốn ngành tài chính cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tinh thần thái độ, đạo đức công vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Các đồng chí lãnh đạo phải nêu gương, từng cán bộ công chức của ngành tài chính phải làm tốt hơn; tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, vượt khó vươn lên, thực hiện tốt hơn nữa hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

 

Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2020 và bước vào năm 2021- năm đầu của thời kỳ Chiến lược 2021-2030 và triển khai Kế hoạch 5 năm 2021-2025,  trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều thách thức, khó khăn, ngành tài chính phải tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung hiệu quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đảm bảo nguồn tài chính để khắc phục hậu quả bão lũ miền Trung, chống đại dịch Covid-19, bảo đảm với đời sống của người dân cũng như sự phục hồi, phát triển của kinh tế - xã hội. Đồng thời, chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu các giải pháp theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cũng như Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm tầm nhìn 20 năm đã được đề ra.

 

Không chỉ vậy, quản lý tài chính quốc gia không phải là thu càng nhiều càng tốt và nghĩ rằng phân phối chỉ tiêu là sự ban phát. Thay vào đó, phải có tư duy rằng thuế là thể hiện sự tín nhiệm và ký thác của người dân đối với Chính phủ, đối với các dịch vụ công mà Chính phủ cung cấp. Do đó, chỉ có thể tự hào rằng tỷ lệ thu ngân sách cao cho thấy người dân tín nhiệm Chính phủ, chứ không phải là Chính phủ tận thu. Chính phủ, Bộ Tài chính phải có trách nhiệm chi tiêu, sử dụng đồng thuế của người dân một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất.

 

Tài chính không phải chỉ là giữ tiền, là con số thu chi NSNN, mà tài chính phải biết huy động, biết sử dụng tiền hiệu quả, làm tiền đẻ ra tiền. Tài chính là kinh tế, là nguồn lực và tiềm lực của đất nước, vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

 

Hương Quỳnh (ghi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật