Trước 31/10 sẽ hoàn thành công tác xuất cấp trang thiết bị dự trữ hỗ trợ các tỉnh ứng phó với bão lũ

(TCT Online) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có quyết định giao các cục dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất khẩn cấp các trang thiết bị dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh theo đúng số lượng, danh mục hàng dự trữ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

 

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các cục dự trữ nhà nước khu vực phải hoàn thành công tác xuất cấp hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung trước ngày 31/10/2020. Cụ thể xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình gồm xuồng cao tốc các loại: 05 bộ, gồm: 1 bộ ST-1.200 (DT4), 1 bộ ST-750 (DT3); 01 bộ - ST660 (DT2) và 2 bộ ST-450 (DT1); Nhà bạt cứu sinh các loại: 136 bộ, gồm: 76 bộ loại 16,5 m2; 55 bộ loại 24,75 m2; 5 bộ loại 60 m2; phao cứu sinh các loại: 7.260 chiếc, gồm: 4.800 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 460 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

 

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị: xuồng cao tốc các loại: 3 bộ, gồm: 1 bộ ST-750 (DT3); 1 bộ ST-660 (DT2) và 1 bộ ST-450 (DT1); nhà bạt cứu sinh các loại: 20 bộ loại 24,5 m2; Phao cứu sinh các loại 4.100 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh. Xuất hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế: Xuồng cao tốc các loại: 3 bộ, gồm: 1 bộ ST-750 (DT3); 1 bộ ST-660 (DT2) và 1 bộ ST-450 (DT1); nhà bạt cứu sinh các loại: 28 bộ, gồm: 10 bộ loại 16,5 m2; 10 bộ loại 24,75 m2; 8/10 bộ loại 60,0 m2; phao cứu sinh các loại 3.030 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh; máy phát điện loại 30KVA: 02 bộ. 

 

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam: xuồng cao tốc các loại 5 bộ, gồm: 2 bộ ST-750 (DT3); 02 bộ ST-660 (DT2) và 1 bộ ST-450 (DT1); nhà bạt cứu sinh các loại: 30 bộ, gồm: 10 bộ loại 16,5 m2; 10 bộ loại 24,75 m2; 10 bộ loại 60 m2; phao cứu sinh các loại 3.030 chiếc, gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh; máy phát điện loại 30KVA: 02 bộ. 

 

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh: xuồng cao tốc các loại: 4 bộ, gồm: 1 bộ xuồng DT3; 1 bộ xuồng DT2; 2 bộ DT1; bè nhẹ cứu sinh: 166 chiếc; phao áo cứu sinh: 5.560 chiếc; nhà bạt cứu sinh các loại: 200 bộ, gồm: 100 bộ loại 24,75 m2; 100 bộ loại 16,5 m2; Máy phát điện: 4 bộ, gồm: 03 bộ máy phát điện loại 30 KVA và 1 bộ máy phát điện loại 136-150 KVA.

 

Đồng thời, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam khẩn trương có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận; chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận trang thiết bị phối hợp chặt chẽ với các cục dự trữ nhà nước khu vực để kịp thời tiếp nhận số trang thiết bị dự trữ quốc gia được hỗ trợ để các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. 

 

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu các cục dự trữ nhà nước khu vực chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và trang thiết bị dự trữ quốc gia để triển khai xuất cấp ngay sau khi có kế hoạch tiếp nhận của các địa phương theo đúng quy trình về xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo quy định.

 

Thuý Nga

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật