Tổng cục Dự trữ Nhà nước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ

 

(TCT Online)- Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có Công văn số 1246/TCDT-CP yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

 

Nội dung công văn nêu rõ thời gian qua, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai nhiệm vụ chính trị được giao; công tác nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo quy định; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và thi hành công vụ được tăng cường… 

 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, Tổng cục DTNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung quán triệt thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức.

 

Đồng thời, tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ. Tổng cục DTNN cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác tự kiểm tra kho dự trữ quốc gia; kiểm tra trước, trong và sau mỗi đợt nhập, xuất hàng và báo cáo kết quả về Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu cán bộ công chức, người lao động trong ngành tăng cường rà soát, cập nhật hệ thống văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn kho, hàng; thường xuyên theo dõi, quản lý, sẵn sàng phục vụ cho công tác điều hành nhập xuất, mua bán, điều chuyển hàng dự trữ quốc gia.

 

HQ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật