Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

(TCT online) - Sáng nay (14/7), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXHVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội động Quản lý BHXHVN chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Mạnh được giao trọng trách Tổng Giám đốc BHXHVN. Đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Hội đồng quản lý đối với đồng chí Nguyễn Thế Mạnh; đồng thời chúc đồng chí Nguyễn Thế Mạnh trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm cùng với Hội đồng quản lý, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, BHXHVN trong những năm qua đã góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng. Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXHVN đề nghị ngành BHXH cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt triển khai Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; tiếp tục triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp, tổ chức bộ máy BHXHVN theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ...

 

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Thế Mạnh gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan, Hội đồng quản lý BHXHVN; Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Ban Cán sự Đảng BHXHVN… Đồng thời khẳng định với trọng trách là người đứng đầu ngành BHXH sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXHVN, trong đó tập trung tranh thủ, bám sát và triển khai toàn diện, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục phát triển và cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập; triển khai quyết liệt chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong cải cách và hiệu quả thực thi nhiệm vụ…

 

Hương Quỳnh

 

Ông Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1972 tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính. Trong thời gian công tác trong ngành tài chính (từ năm 1995), ông đã phấn đấu, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực công tác, cả ở cấp trung ương và cấp cơ sở, giữ nhiều cương vị chủ chốt (Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế).

Ông Nguyễn Thế Mạnh được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2021.

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật