Thu ngân sách do ngành thuế quản lý góp phần thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm

(TCT Online) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà khi phát biểu ý kiến chỉ đạo  tại Hội nghị sơ kết công tác ngành thuế diễn ra sáng 8/7 tại trụ sở Tổng cục Thuế. 

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, mặc dù bối cảnh chung còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ngành thuế đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Về nhiệm vụ thu ngân sách trong 6 tháng đạt 574.237 tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán, bằng 96,1% cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả số tiền thuế, tiền thuê đất chậm nộp thì tỷ lệ thu đạt trên 49%. Mặc dù số thu thấp nhất trong một số năm gần đây, tuy nhiên kết quả này cũng là tích cực, góp phần thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm. 

Cơ quan thuế đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính cũng như các sở ngành địa phương thực hiện các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn, hoàn tiền thuế, tiền thuê đất và các chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân cũng như doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức của đại dịch, đạt được mục tiêu kép chống dịch đi đôi với phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Cùng với đó, Tổng cục Thuế, các cục thuế đã tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp với công tác xừ lý nợ, từ đó đã tăng nguồn thu cho NSNN và giữ nghiêm kỷ luật tài chính. Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế cũng được triển khai một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Cụ thể, khai thuế điện tử đạt 99,8%; nộp thuế điện tử đạt 92,3%; hoàn thuế điện tử đạt 96,4%. Một số cục thuế đã tiếp tục mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như Hà Nội, TP HCM, Đã Nẵng; số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến là 182/304 từ cấp độ 3 trở lên. Bên cạnh đó còn thực hiện khai nộp điện tử dành cho cá nhân, triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy điện tử.

Về công tác tổ chức bộ máy đã triển khai thành công kế hoạch sắp xếp tổ chức, hợp nhất các chi cục thuế khu vực, theo đó giảm 296 chi cục trước 10 tháng theo kế hoạch. Đồng thời ngành thuế đã thực hiện điều động, luân phiên, luân chuyển, chuyển đỏi vị trí công tác đối với 6.775 lượt cán bộ công chức, tinh giản biên chế theo quy định. Tổng cục Thuế cũng tích cực xây dựng và hoàn thiện các nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, các thông tư hướng dẫn Nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội và tham gia xây dựng nhiều văn bản về quản lý thuế, giãn thời gian nộp thuế, tiền sử dụng đất theo chủ trương chung của Chính phủ.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, để đạt được những kết quả này, đó là sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức của toàn ngành thuế từ Trung ương đến địa phương, sự phối kết hợp của các bộ ngành, các đơn vị trong Bộ Tài chính, các sở ngành địa phương và là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, trực tiếp là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích mà ngành thuế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng nêu lên những vấn đề còn tồn tại. 

Chỉ ra nhiệm vụ thu còn lại của 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề (trên 55% dự toán), Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, nhiều khoản thu còn thấp hơn so với dự toán, đặc biệt là thu từ khu vực kinh tế quốc doanh, FDI và ngoài quốc doanh. Tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung có khả năng phục hồi sau đại dịch, nhưng tác động của dịch bệnh đến tình hình sản xuất kinh doanh là nặng nề, từ đó ảnh hưởng đến thu NSNN, đòi hỏi phải có quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhận định việc thực hiện các chức năng trong công tác quản lý thuế đã được cải thiện, tuy nhiên Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng, cần phải tiếp tục làm rõ quy trình một cách bài bản, công khai minh bạch và hiệu quả. Ngoài ra, công tác ứng dụng CNTT của ngành thuế được đánh giá là khá cao trong các lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội, tuy nhiên, mức độ ứng dụng CNTT trực tuyến cấp độ 4 chưa cao, cần tiếp tục hoàn thiện. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ công chức viên chức của ngành thuế về cơ bản là tốt, tuy nhiên cá biệt có nơi, có lúc, cán bộ công chức chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ, chưa chấp hành đúng nội quy, quy định, kỷ cương, kỷ luật của ngành.

Phấn đấu thực hiện thu NSNN ở mức cao nhất 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 cũng như nhiệm vụ tài chính ngân sách của cả giai đoạn 2016-2020, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nêu lên 8 vấn đề ngành thuế cần tiếp tục nỗ lực thực hiện. 

Một là, phấn đấu thực hiện thu NSNN cao nhất có thể, hoàn thành dự toán được giao. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi các cơ quan thuế phải nắm chắc đối tượng nộp thuế, nắm chắc nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các biện pháp khai thác triệt để các nguồn thu để bù vào phần thiếu hụt (nếu có), đảm bảo thu NSNN trên địa bàn cũng như thu cân đối ngân sách địa phương.

Hai là, phối hợp với các cơ quan ban ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục và phát triển môi trường kinh doanh một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để phát triển kinh tế của đất nước, tạo nguồn thu cho NSNN. 

Ba là, tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020, tạo tiền đề cho giai đoạn 2021-2030, trong đó căn cứ Luật Quản lý thuế sửa đổi để hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế, về hành thu theo hướng chặt chẽ về quy định, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bốn là, tiếp tục thực hiện đề án mở rộng cơ sở thuế, đề án chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận, các hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số.

Năm là, quan tâm đôn đốc thu hồi nợ đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi; các cơ quan thuế tiếp tục thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xử lý nợ, xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp thu hồi nợ, báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. Đồng thời thống kê, đánh giá các khoản nợ, các hồ sơ xử lý nợ theo Nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện trong 6 tháng cuối năm và một số năm tiếp theo. Phấn đấu trong 1 vài năm tới phải sử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng mà Quốc hội đã cho phép, giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 5%.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xác định số thuế phải nộp; thanh tra, kiểm tra về việc hoàn thuế nhằm tăng thu cho NSNN và giữ nghiêm kỷ luật tài chính. Các cán bộ thanh tra, kiểm tra cần được tập huấn đầy đủ quy định thanh tra, kiểm tra, cách thức và nội dung biên bản thanh tra, kết luận thanh tra, kiểm tra một cách rõ ràng và minh bạch. Đối với một số cơ chế, chính sách, nhất là ưu đãi thuế đối với các dự án đầu tư, đề nghị xem xét để hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện cho thống nhất.

Bảy là, khẩn trương triển khai các dự án ứng dụng CNTT, nhất là các dự án về hóa đơn điện tử để thực hiện thống nhất trong cả nước trước ngày 1/7/2022 theo Luật Quản lý thuế và nghị định của Chính phủ. Bên cạnh đó các ứng dụng CNTT trong công tác kế toán thống kê cần được nghiên cứu để triển khai.

Tám là, các cơ quan thuế thực hiện tiếp tục rà soát nhiệm vụ của các đơn vị chức năng; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan thuế với các cơ quan liên quan, giữa các bộ phận nghiệp vụ trong từng đơn vị; quản lý cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chế độ công vụ, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong ngành, xử lý nghiêm các biểu hiện sai phạm, đồng thời giữ đoàn kết nội bộ, đồng sức đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, Tổng cục Thuế tiếp tục tuyển dụng trong công tác cán bộ, bổ sung nhân sự cho các đơn vị còn thiếu. Đồng thời, rà soát cán bộ lãnh đạo của các cục thuế để hoàn thiện bộ máy nhằm triển khai tốt nhiệm vụ công tác, đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương công vụ.

Cùng với đó, xây dựng dự toán NSNN năm 2021 trình lãnh đạo Bộ Tài chính theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế và cục thuế rà soát, ước số thu NSNN thực hiện của năm 2020 để xây dựng dự toán năm 2021 cho sát. 

“Trong thời gian qua, ngành thuế đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung, hệ thống tài chính nói riêng, mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, các đơn vị đoàn kết, đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành nhiệm chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao” – Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhắn nhủ.

Minh Huệ 

Gửi bình luận


Mã bảo mật