Cơ quan thuế tiếp nhận, giải quyết ngay thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh của cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng bởi Covid-19

(TCT Online) - Nhằm kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Tài chính ban hành công văn số 5310/BTC-TCT yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường hỗ trợ hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

Công văn nêu rõ, theo quy định về việc ngừng, nghỉ kinh doanh thì trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh khi ngừng, nghỉ kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Đối với cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế) thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế.

Trường hợp có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng, nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thì cơ quan thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

M. Huệ 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật