Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 44 cho ý kiến về nhiều vấn đề tài chính ngân sách

(TCT Online) - Ngày 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 44 kéo dài từ ngày 20 đến 28/4. Tại phiên họp, bên cạnh việc cho ý kiến về các vấn đề, dự án luật quan trọng, UBTVQH xem xét, cho ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách. 

Cụ thể, UBTVQH cho ý kiến về việc phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019; việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính. 

Ngoài ra còn có báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND TP Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, TP Đà Nẵng.

Theo chương trình của phiên họp, UBTVQH cũng xem xét, cho ý kiến về 6 dự án luật, gồm: dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (cho ý kiến lần 2); dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật Cư trú (sửa đổi); một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); và cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Minh Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật