Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Tổng cục Thuế hoàn thành nâng cấp các ứng dụng

(TCT Online)-Ngày 16/4, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

Cụ thể, đã nâng cấp ứng dụng để bổ sung kê khai mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” trên ứng dụng eTax (dành cho doanh nghiệp, cá nhân). Đồng thời, gửi thông báo bước một vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế; cán bộ thuế tra cứu mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” tại chức năng tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo bước một của mẫu biểu này tại chức năng tra cứu thông báo.

Các phiên bản ứng dụng nâng cấp là hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.7.9; ứng dụng thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) phiên bản 1.1.8; ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.6.4.

Cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về nội dung nâng cấp 3 ứng dụng eTax 1.7.9, iCaNhan 1.1.8,  iTaxViewer 1.6.4 và hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình sử dụng ứng dụng; hướng dẫn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn điện tử, hoặc tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện; tuyên truyền cho người nộp thuế thực hiện gửi điện tử để được hỗ trợ tối đa việc phải xử lý thủ công sau này.

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, cục thuế liên hệ với Tổng cục Thuế qua hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ service desk để được hỗ trợ. 

Minh Huệ

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật