Quý I, cân đối ngân sách trung ương và các cấp địa phương được đảm bảo

(TCT Online) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 106,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 391 nghìn tỷ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 3 ước đạt 122,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi quý I đạt 343,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 61,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán, tăng 31,8%; chi trả nợ lãi đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán, tăng 9,9%; chi thường xuyên đạt gần 246,6 nghìn tỷ đồng, bằng 23,3% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. 

 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 3 và quý I được thực hiện, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Để phòng, chống dịch Covid-19, ngân sách trung ương và địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trích 2,7 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng chống dịch; xây dựng một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19. 

 

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã giao là 470,6 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 3/2020, có 51/53 (96,2%) bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn được giao đến Bộ Tài chính; số vốn đã phân bổ đạt 79,5% kế hoạch được giao đối với trung ương và 100% kế hoạch được giao đối với địa phương. Mặc dù có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm 2019 (tăng cả về tiến độ và mức thực hiện), song tiến độ giải ngân vốn quý I vẫn còn chậm.

 

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 3 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 41,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2020 để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (9.090 tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 16,43 năm, lãi suất bình quân 3,09%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật