Tổng cục Thuế nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

(TCT Online) - Ngày 1/4 Tổng cục Thuế ban hành văn bản số 184/TB-TCT yêu cầu các vụ/đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, tiếp theo thông báo số 155/TB-TCT, Tổng cục Thuế yêu cầu  các vụ/đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cách ly xã hội 15 ngày kể từ ngày 1/4/2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, khử khuẩn theo quy định... Yêu cầu mọi người tự giác chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ mình và gia đình, tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng. 

Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo vụ, đơn vị có trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại vụ, đơn vị để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho tất cả công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; quán triệt thực hiện nghiêm việc không tiếp khách tại cơ quan trong thời gian dịch bệnh, các trường hợp cần thiết có thể liên hệ, trao đổi nội dung công việc bằng hình thức khác phù hợp, đảm bảo yêu cầu trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Cục Công nghệ thông tin chủ trì, các vụ/đơn vị liên quan phối hợp đảm bảo duy trì tốt hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác thường xuyên của các vụ/đơn vị; phục vụ chế độ làm việc/họp bằng hình thức trực tuyến cũng như đảm bảo các chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tổng cục Thuế được kịp thời, thông suốt. Đồng thời, Văn phòng tổ chức giám sát chặt chẽ, duy trì việc đo thân nhiệt và cập nhật thông tin lượt người ra/vào trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4/2020, kiên quyết không để công chức, viên chức và khách đến liên hệ công tác (nếu có) mà không đo thân nhiệt, không đeo khẩu trang, không hợp tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Tổng cục Thuế. Tổ thường trực có trách nhiệm giải quyết các công việc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Tổng cục Thuế. 

H. Huệ

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật