Ngành thuế chủ động, quyết liệt phòng chống dịch Covid-19

(TCT Online) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và tình hình sản xuất, kinh doanh nói riêng, Tổng cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện những biện pháp hỗ trợ người nộp thuế; tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN. Đồng thời, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Ngay từ đầu tháng 2/2020, Tổng cục Thuế đã tổ chức đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dự báo số thu NSNN sát với tình hình thực tế phát sinh. Trên cơ sở đó, tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ có những giải pháp ứng phó, chủ động trong điều hành chính sách tài chính. Cụ thể, theo đánh giá sơ bộ, trong trường hợp GDP của nền kinh tế giảm 0,55 điểm % so với kế hoạch đề ra, số thu ngân sách nội địa giảm khoảng 2% so với dự toán. Nếu kinh tế giảm sâu hơn, khoảng 0,84 điểm %, thì thu ngân sách nội địa dự báo giảm khoảng 2,8-3% so với dự toán. Đến thời điểm hiện nay, khi dịch bệnh đã lây lan trên toàn cầu, dự báo ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam còn nặng nề hơn nữa. Trước tình hình đó, Tổng cục Thuế đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính rà soát ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng lĩnh vực, ngành nghề để tham mưu cho Chính phủ ban hành các giải pháp hỗ trợ về tiền thuế, tiền thuê đất; tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành gói hỗ trợ DN thông qua các giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất khoảng trên 80.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, dự báo thực trạng DN bị ảnh hưởng lớn trong sản xuất kinh doanh sẽ không có khả năng nộp thuế đúng hạn, từ đầu tháng 3/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 897/TCT-QLN hướng dẫn các cục thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, yêu cầu cục thuế các tỉnh, TP tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời lập hồ sơ, văn bản gửi cơ quan thuế xử lý; đẩy nhanh việc cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính để khẩn trương thực hiện hoàn thuế, gia hạn nộp thuế cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đáng kể là, Tổng cục Thuế đã yêu cầu xem xét không tổ chức thanh kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các DN không có dấu hiệu vi phạm, các DN chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tạo điều kiện tập trung giải quyết khó khăn; không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao và được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Trên giác độ khác, để đảm bảo an toàn cho người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch bệnh, nhất là trong kỳ quyết toán thuế năm 2019, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN qua internet từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế điện tử. Cùng với đó, tập trung tái cấu trúc các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4  tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, DN. Cơ quan thuế ưu tiên giải quyết ngay khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế. Đặc biệt, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho DN, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, đẩy nhanh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ sở để tăng thu cho NSNN. 

Cùng với việc ban hành một loạt giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế còn thường xuyên cập nhập diễn biến của dịch bệnh và ban hành kịp thời các văn bản yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế và các hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền; nhất là việc khai báo trung thực, chính xác về thời gian tiếp xúc với các trường hợp đi trên các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam và nguồn lây nhiễm từ bệnh viện Bạch Mai. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tỉnh, TP trong phạm vi, chức năng quản lý chủ động thực hiện tất cả các biện pháp, nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp, góp phần hạn chế lây lan, đảm bảo cho cộng đồng và cơ quan nơi làm việc. 

Huệ Minh

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật