Những lưu ý trong quyết toán thuế năm 2019

(TCT Online) - Nhằm giúp các DN trong việc kê khai, quyết toán thuế năm 2019, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế DN lớn, Tổng cục Thuế chia sẻ một số nội dung DN cần quan tâm.

Đối với thuế TNDN, một trong những nội dung cần lưu ý là năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP có những nội dung liên quan đến DN có chuyển nhượng một phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ DN. Một nội dung thay đổi khác trong Thông tư 25/2018/TT-BTC là những chi phí cho nhân viên khi DN mua các khoản bảo hiểm không bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện ngoài chi phí tiền lương. Ngoài ra còn có Thông tư số 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng. Các điều từ Điều 5 đến Điều 7 của Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn từng trường hợp cụ thể. 

Trong quyết toán thuế TNDN, các DN cần lưu ý một số điểm.

Thứ nhất, rà soát lại tất cả các hợp đồng kinh tế để xác định những việc đã hoàn thành, việc hoàn thành còn dở dang, những cam kết chưa được thực hiện, những việc cần phải làm tiếp. Trên cơ sở đó, thực hiện đối chiếu công nợ đầu ra đầu vào và hoá đơn, chứng từ theo các cam kết của các hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Ví dụ, nếu hợp đồng dịch vụ cam kết nghiệm thu theo mức độ hoàn thành, vậy hoàn thành mức độ nào cần phải có biên bản xác định, trên cơ sở đó xác định số tiền được phép thanh toán là bao nhiêu.

Thứ hai, cần phải xác định số thuế phải nộp, kể cả số thuế mà DN khấu trừ tại nguồn đối với thuế nhà thầu. Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Nhiều DN thường mắc một lỗi là, trong năm khi tạm thanh toán đã chuyển tiền qua ngân hàng. Do đó, cuối năm cần phải rà soát lại các hợp đồng xem đã hoàn thành chưa, đã chuyển thanh toán bao nhiêu lần, số tiền phải thanh toán năm 2019 là bao nhiêu. Trên cơ sở đó xác định số thuế phải nộp đúng theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Các DN cần đọc kỹ Thông tư 103/2014/TT-BTC bởi có rất nhiều mục, từ đó không bỏ sót thuế nhà thầu, bởi khi cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra không chỉ DN bị truy thu thuế mà còn không được tính vào chi phí.

Đối với thuế TNCN, DN cần xác định rõ những cá nhân mà DN được quyết toán thuế thay và những cá nhân không quyết toán thay. Lưu ý có hai nhóm người nhận thu nhập. Thứ nhất là những người nhận lương hàng tháng, hàng quý và tại thời điểm 31/12 vẫn còn trong sổ lương. DN được quyền tính toán thay cho họ số thuế phải nộp. Nhóm thứ hai là những người nhận thu nhập một lần, ví dụ như người đi giảng tại các công ty đào tạo và được nhận thù lao thì công ty tạm khấu trừ theo mã số thuế của người được nhận tiền và liệt kê danh sách, sau đó các cá nhân này trực tiếp đến cơ quan thuế để quyết toán.

Lưu ý thứ hai, khi quyết toán thuế TNCN cần yêu cầu những cá nhân thông tin liên quan đến giảm trừ gia cảnh, ví dụ như giấy tờ cá nhân chứng minh quan hệ nhân thân. Đặc biệt là đối với những người trong DN mà có nhiều nguồn thu nhập như tổng giám đốc vừa là đại diện phần vốn của DN này vừa nhận giúp việc cho DN khác, nhiều khả năng số thuế phải nộp sẽ cao. Trong trường hợp như vậy, các vị lãnh đạo tự đến cơ quan thuế để thực hiện tờ khai quyết toán thuế TNCN. 

Thời gian qua, có nhiều cá nhân đã cho DN mượn tài khoản để kinh doanh qua mạng và DN không tổng hợp vào doanh thu. Các cơ quan thuế đều có cơ chế theo dõi tài khoản cá nhân có doanh số giao dịch lớn. Do đó, đối với những DN thuộc trường hợp này hãy điều chỉnh doanh thu để đưa vào quyết toán năm nay.

Đối với hình thức nộp hồ sơ quyết toán, trên website của ngành thuế có rất nhiều chương trình hỗ trợ cho DN. Theo các nội dung hướng dẫn, DN hãy điền vào mẫu tờ khai. Trong trường hợp cần thiết, gọi tới số máy của cơ quan thuế địa phương sẽ được hỗ trợ kịp thời. DN cũng có thể nộp tờ khai giấy theo đường bưu điện, không nhất thiết phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Minh Huệ

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật