Khẩn trương tham mưu, xử lý công tác phòng chống dịch Covid-19 trong ngành thuế

(TCT Online) - Triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Tài chính về phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh Covid-19, ngày 13/3/2020, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1058/TCT-VP yêu cầu các cục thuế, vụ, đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tham mưu, xử lý công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể, Tổng cục Thuế đề nghị thủ trưởng cơ quan thuế các cấp quán triệt và chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, khẩn trương xử lý ngay trong ngày hoặc chậm nhất đầu giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo các văn bản, tài liệu có nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có các tình huống bất ngờ, vượt thẩm quyền hoặc ngoài tầm kiểm soát phải báo cáo lãnh đạo đơn vị và cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các cơ quan thuế, lãnh đạo các vụ, đơn vị chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục và Bộ Tài chính chỉ đạo, xử lý các nhiệm vụ liên quan đến dịch bệnh. Công văn cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành phải chủ động, khẩn trương hơn nữa trong việc theo dõi, báo cáo diễn biến, kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó tham mưu đầy đủ các nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực thuế, tài chính./.

Trước đó, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã có Công văn 1126/CV-BCĐ gửi các bộ, ngành, cơ quan thuộc chính phủ về việc cách ly, theo dõi sức khoẻ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó yêu cầu các bộ, ngành rà soát lập danh sách các cán bộ đi trong chuyến bay ngày 2/3 số hiệu VN0054 của VietnamArilines và tất cả những người tiếp xúc với các trường hợp trên; yêu cầu cán bộ, nhân viên khai báo chính xác trung thực về thời gian tiếp xúc và thông báo danh sách cho Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), chính quyền địa phương nơi cư trú; phối hợp tổ chức cách lý và theo dõi sức khoẻ các cán bộ…

QH

Gửi bình luận


Mã bảo mật