Triển khai kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuế

(TCT Online) - Nhằm triển khai hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hoá đơn, trên cơ sở đó nắm bắt kịp thời các vướng mắc và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt, Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 330/QĐ-TCT về kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020. 

Nội dung kế hoạch tập trung vào việc phổ biến pháp luật, hướng dẫn, nghiệp vụ, xử lý các vướng mắc về xử phạt hành chính thuế, phí, lệ phí và hoá đơn. Cụ thể, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới ban hành trong năm 2020… thông qua hình thức viết bài, biên soạn tài liệu, tập huấn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Đồng thời, thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính… 

Nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan thuế các cấp trong quá trình triển khai kế hoạch, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế kiểm tra, thống kê xử phạt, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi hành hành chính trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí, hoá đơn theo định kỳ 6 tháng và 1 năm.

HQ

Gửi bình luận


Mã bảo mật