Đội thanh niên xung kích Tổng cục Thuế ra quân phòng chống dịch

(TCT Online) – Ngày 12/3, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Đội thanh niên xung kích Tổng cục Thuế đã thực hiện những hành động thiết thực nhằm tham gia ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. 

Cụ thể, các đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên Tổng cục Thuế tham gia hỗ trợ bộ phận y tế của Văn phòng trong việc kiểm tra thân nhiệt hàng ngày tại các cổng ra, vào của cơ quan Tổng cục đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc tại Tổng cục Thuế. 

Dưới đây là một vài hình ảnh của Đội thanh niên xung kích Tổng cục Thuế trong sáng 12/3:

Thành viên Đội xung kích thực hiện đo nhiệt độ

Các thành viên Đội xung kích đến từ các chi đoàn, liên chi đoàn Đoàn Thanh niên Tổng cục Thuế

Tinh thần thanh niên xung kích

M. Huệ-T. Phượng

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật