Bộ Tài chính hướng dẫn kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa có Công văn 13288/BTC-TTr yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giám đốc các sở tài chính khi xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020 phải bám sát nhiệm vụ quản lý, gắn với các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quản lý sử dụng tài sản công.
 
 
Theo hướng dẫn, kế hoạch thanh kiểm tra tài chính năm 2020 cần tập trung vào việc thực hiện thu nộp NSNN; chống thất thu thuế; ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả; chuyển giá, trốn, lậu thuế; phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ. Trong đó, tập trung thanh kiểm tra các DN có rủi ro lớn; DN hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, nợ đọng thuế lớn; DN kinh doanh xăng dầu, điện lực, kinh doanh bất động sản; DN phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu; DN có dấu hiệu chuyển giá… Đối với thực hiện nhiệm vụ chi NSNN, cần tập trung thanh, kiểm tra việc giao dự toán; quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi. Công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư, thanh kiểm tra, giám sát tất cả các khâu, nhất là việc phân bổ vốn, các dự án lớn, trọng điểm. Trong công tác đánh giá tài chính DN, chú trọng thanh kiểm tra tính minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, chế độ báo cáo, công bố thông tin. Tại các sở tài chính, công tác thanh kiểm tra chú trọng vào quản lý, sử dụng NSNN và nguồn thu sự nghiệp khác…   
HQ

Gửi bình luận


Mã bảo mật