Ký kết khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng

(TCT Online) - Ngày 6/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ký kết khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng.

Khung hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước gồm các lĩnh vực phát triển thị trường nợ có tính thanh khoản hơn phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm khai thác tiềm năng các nhà đầu tư thể chế thông qua công cụ huy động nợ cho cơ sở hạ tầng; hình thành công cụ tài trợ có thể huy động, thúc đẩy và giải quyết các rào cản cho đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng; khuyến khích đổi mới và tính bền vững thông qua chia sẻ những thông lệ tốt nhất về xây dựng công cụ tài chính; khai thác các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật về tài chính do hai bên quyết định, bao gồm các chương trình tăng cường tài trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng thông qua phát triển tài chính dự án, phát triển thị trường vốn, phân tích nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ...

Để triển khai khung hợp tác, hai bên sẽ thành lập nhóm công tác bao gồm thành viên là đại diện của các cơ quan liên quan, trong đó có sự tham gia của Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật Hoa Kỳ (OTA).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, hiện nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng Việt Nam là rất lớn, khoảng 195 tỷ USD, trong đó các lĩnh vực như năng lượng, cầu đường, hàng không, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải chất thải rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, khung hợp tác ký kết ngày hôm nay sẽ tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường vốn, phân tích lĩnh vực dự phòng và một số các nội dung khác liên quan, trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện các thể chế chính sách, giải pháp để huy động các nguồn lực, nguồn vốn tư nhân cho sự phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ông Michell Silk, trợ lý thường trực Bộ trưởng Bộ Tài chính Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, các hoạt động của hai nước sẽ tập trung vào việc tăng cường vào các công cụ tài chính cũng như thúc đẩy thị trường nợ trong nước, thị trường vốn trong nước cũng như các hoạt động liên quan. Trong các hoạt động này, Bộ Tài chính hai nước sẽ thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến chuỗi giá trị về năng lượng và cũng như về hạ tầng và các sáng kiến đổi mới sáng tạo để làm sao có thể thu hút được nguồn vốn từ khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng. Trong lĩnh vực về năng lượng sẽ bao gồm các khâu trong chuỗi giá trị từ thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn.

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật