Tổng kết công tác thí điểm ủy nhiệm thu thuế

(TCT online) - Ngày 25/10/2019 tại Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Phó tổng cục trưởng Nguyễn Thế Mạnh, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh (CNKD) nộp thuế theo phương pháp khoán. 
 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Mạnh cho biết thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia các năm qua và giai đoạn 2016-2020, từ năm 2016 song song với việc triển khai thực hiện khai, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã thí điểm triển khai việc khai, nộp thuế điện tử đối với  người nộp thuế là cá nhân. Trong đó có nội dung thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế (UNTT) cho các tổ chức thu thuế đối với CNKD nộp thuế khoán nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.
 
Tính đến thời điểm hiện tại đã có 321Chi cục Thuế thuộc 29 Cục Thuế các tỉnh, thành phố tham gia thí điểm UNTT đối với CNKD nộp thuế khoán. Các tổ chức tham gia thí điểm nhận UNTT đến thời điểm này là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).
 
Sau thời gian triển khai thí điểm tại các địa phương, đến nay việc UNTT đối với CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán đã đạt một số kết quả nhất định được thể hiện số thu qua ủy nhiệm thu ngày càng tăng qua các năm và đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân; minh bạch hóa công tác thu nộp thuế; tận dụng công nghệ, địa bàn sẵn có của đơn vị nhận UNTT để hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác thí điểm thực hiện UNTT đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán của Tổng cục Thuế; tham luận của Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Bưu Điện TP. Đà Nẵng. Ngoài ra, đại diện Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng cũng chia sẻ về kinh nghiệm cũng như nhưng khó khăn, tồn tại cần tháo gỡ  trong quá trình triển khai UNTT tại địa phương. Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận của các đại biểu nhằm tiếp tục tìm các giải pháp để công tác UNTT ngày càng được hoàn thiện.
 
Kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo, để công tác thí điểm thực hiện UNTT đối với CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán thực sự phát huy hiệu quả, thời gian tới rất cần có các giải pháp đồng bộ cả từ phía cơ quan thuế và đơn vị ủy nhiệm thu. Trong đó tập trung vào các giải pháp: (i) Xây dựng, hòan thiện khung pháp lý, chuẩn hóa các quy trình, quy chế giúp cho việc triển khai đúng quy định và thống nhất trên toàn quốc; (ii) Thủ trưởng các cơ quan thuế phải quan tâm tập trung tuyên truyền cho NNT hiều về công tác ủy nhiệm cho các đơn vị thu thuế, triển khai quyết liệt, từng cán bộ thuế được giao nhiệm vụ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với các đơn vị UNT để công tác quản lý hộ được minh bach, hiệu quả; (iii) Các đơn vị UNT tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương trên địa bàn để nắm bắt các đối tượng thu, kịp thời thu đúng, thu đủ số thuế. Đồng thời triển khai đào tạo cho các cán bộ thu trực tiếp để có đủ các kiến thức kỹ năng khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra cũng phải mở rộng các hình thức thu để tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh lựa chọn hình thức phù hợp. (iiii) Cả cơ quan thuế và đơn vị UNT phải phối hợp rất chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, dữ liệu, kịp thời giải quyết các vướng mắc khi có phát sinh đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để hiện đại hóa công tác thu thuế của các hộ khoán.
 
Trong thời gian tới ngành thuế cũng sẽ triển khai rộng rãi công tác UNTT và thực hiện đồng bộ các giải pháp để  việc tổ chức công tác UNTT theo hướng ngày càng hiện đại, minh bạch, hỗ trợ cơ quan thuế, hỗ trợ NNT thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật