Phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa có Công văn gửi 19 UBND tỉnh, TP về việc phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp.


 

Công văn nêu rõ, ngày 18/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp và ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Để kịp thời phối hợp, tổ chức triển khai, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, TP được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg.

Lựa chọn, công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Ngoài ra, chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn phối hợp để thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp và thực hiện công tác kiểm soát rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất và phòng, chống gian lận bảo hiểm.

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật