Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN: thông tin từ Tổng cục Thuế

(TCT online) - Thời gian vừa qua, trên một số phương tiện truyền thông phản ánh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng cao so với thời điểm Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 có hiệu lực. Vì vậy, dư luận cho rằng, đã đến lúc phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và điều chỉnh các ngưỡng chịu thuế khi tính thuế TNCN. Để giải đáp những băn khoăn này, ngày 30/8, Tổng cục Thuế  đã có thông tin phản hồi chính thức.
 
 
Theo đó tại Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 có hiệu lực từ 1/7/2013, quy định: mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng; trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.
 
Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã thường xuyên cập nhật chỉ số CPI theo các công bố của Tổng cục Thống kê để đảm bảo quản lý theo đúng quy định. Cụ thể, tháng 7/2013, thời điểm Luật bắt đầu có hiệu lực, thì chỉ số CPI được tính là 100%. Đến hết năm 2014, chỉ số CPI tăng 4,82% so với thời điểm 1/7. Tương tự năm 2015, chỉ số này tăng 5,49%; năm 2016 tăng 8,29%; năm 2017 tăng 12,11%; đến cuối năm 2018 tăng 16,07% và tính đến hết 6 tháng đầu năm 2019, chỉ số CPI đã tăng 18,17%. Như vậy mức biến động này chưa đến ngưỡng 20% để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật Thuế TNCN.
 
Theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dự kiến mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể vượt trên 20% so với thời điểm Luật số 26/2012/QH13 có hiệu lực. Chính vì vậy hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật Thuế TNCN. Cùng với đó, rà soát đánh giá tổng kết toàn diện chính sách thuế TNCN để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh vào thời điểm thích hợp./.             
Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật