Công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên phương tiện thông tin đại chúng

(TCT online) - Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ có  Công điện 1042/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
 
 
Trong 7 tháng đầu năm, tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN rất thấp, chỉ đạt 32% kế hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 10%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ đạt 37%, vốn nước ngoài đạt 22%). Ngoài ra, vẫn còn 35.148 tỷ đồng kế hoạch đầu tư (bằng 9,3% kế hoạch vốn được Quốc hội thông qua) chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn; 35 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 7 tháng đạt dưới 40%, trong đó 18 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương dưới 20% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh.
 
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án; rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ theo quy định; thống nhất số liệu thống kê về giải ngân nguồn vốn nước ngoài. Ngoài ra, phối hợp kịp thời với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019; công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2019 về các vướng mắc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và công tác đàm phán hiệp định từ khi Luật Quản lý nợ công năm 2017 có hiệu lực cùng nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2019 việc giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương còn lại của năm 2019 (35.148 tỷ đồng); chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chậm phân bổ số vốn còn lại. Chú trọng theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định pháp luật. Thực hiện điều chuyển theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10 để điều chuyển, hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đối với số vốn không có khả năng giao kế hoạch năm 2019, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9 để thu hồi.
 
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật