Tổng cục Thuế triển khai Ngày pháp luật tài chính năm 2019

(TCT online) - Triển khai Quyết định 1224/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2019, Tổng cục Thuế đã có Công văn 3055/TCT-PC gửi cục thuế các tỉnh, TP hướng dẫn thực hiện.
 
 
Theo đó, Ngày Pháp luật tài chính năm 2019 được tiến hành từ 15/8-15/9, tuần lễ cao điểm diễn ra các hoạt động từ 26-30/8; còn Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam triển khai từ 16/9-30/11, trong đó tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ 4/11-10/11.
 
Trong tuần lễ cao điểm từ 4/11-10/11, nội dung các hoạt động tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thi hành pháp luật và cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành; tuy truyền về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp trong công tác xây dựng pháp luật. Đặc biệt, trong tuần lê cao điểm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Tổng cục Thuế yêu cầu tại khuôn viên cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu. Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp cải cách và thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN thông qua việc kiểm soát chặt chẽ, không ban hành các TTHC mới khi không cần thiết; công khai TTHC đảm bảo người dân và DN tiếp cận thông tin đầy đủ, thuận lợi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thanh kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính; đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, người nộp thuế.
 
Tại trụ sở Tổng cục Thuế thực hiện tuyên truyền qua màn hình led trong tuần lễ cao điểm Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN với khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Thuế phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh” nhằm nhắc njowr mỗi CBCC về trách nhiệm với việc thực thi nhiệm vụ. Để đảm bảo triển khai hiệu quả, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/12/2019.
HQ
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật