Báo chí vừa là công cụ tuyên truyền vừa là kênh phản biện

(TCT online) - Không phải ngẫu nhiên mà dư luận coi báo chí là quyền lực thứ tư (lập pháp, hành pháp, tư pháp và báo chí). Việc có là quyền lực thứ tư hay không hiện có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng vai trò quan trọng của báo chí thì không ai có thể phủ nhận.
 
 
Báo chí là một trong những công cụ tuyên truyền đường lối, chính sách và những giải pháp thực hiện của các cơ quan Đảng và Nhà nước, tạo ra sự đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, báo chí còn là một kênh phản biện xã hội đắc dụng để hoàn thiện đường lối, chính sách và có các giải pháp phù hợp đưa chính sách vào cuộc sống. Có rất nhiều hình thức phản biện từ thực tế này. Trước đây, việc duy trì cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp quá lâu, là một trong những yếu tố làm cản trở cho việc phát triển lực lượng sản xuất, gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội nặng nề, kéo dài. Nhờ việc phản ánh thực tế, thông qua đó phản biện chính sách, nước ta đã bước vào giai đoạn đổi mới, tạo ra sự thần kỳ trong phát triển nông nghiệp, thoát khỏi khủng hoảng, chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần chuyển từ nhóm nước thu nhập thấp sang nhóm nước có thu nhập trung bình và đang phấn đấu để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 
 
Hiện nay, báo chí đang tuyên truyền, đồng thời phản biện về các vấn đề nóng của đất nước như tái cơ cấu nền kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phát triển theo chiều rộng, theo số lượng sang phát triển theo chiều sâu, theo chất lượng. Những chỉ tiêu được báo chí tập trung phản biện là hiệu quả đầu tư (với hệ số ICOR), năng suất lao động; là tỷ trọng của ba yếu tố cơ bản đối với tăng trưởng GDP (vốn đầu tư, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp TFP).
 
Đứng trước diễn biến tình hình kinh tế từ vài ba năm nay, báo chí đã tập trung đề cập đến việc khắc phục các hiệu ứng phụ của các giải pháp kiềm chế lạm phát đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hợp lý vừa để “thoát đáy vượt dốc đi lên”, vừa để tạo điều kiện bảo đảm an sinh xã hội, vừa để chống nguy cơ tụt hậu xa hơn. Đặc biệt trong thời qua, sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép vào vùng biển Việt Nam, báo chí đã có nhiều bài viết tập trung kiến nghị về việc gia tăng nội lực nền kinh tế tránh phụ thuộc vào Trung Quốc (vì trong mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực thì nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng); cơ cấu lại đối tác đầu tư, thương mại, du lịch quốc tế. Việt Nam so với Trung Quốc về diện tích chỉ bằng 3,5%, dân số chỉ bằng 6,6%, GDP chỉ bằng 2,8%, GDP bình quân đầu người chỉ bằng 43,4%, xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ bằng 10% tổng xuất khẩu của Việt Nam, nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tới 28% tổng nhập khẩu của Việt Nam, FDI từ Trung Quốc chiếm khoảng 3% tổng FDI vào Việt Nam, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam năm 2013 chiếm một phần ba…, nhưng nếu thực hiện tốt việc tái cơ cấu thị trường và các mặt hàng xuất nhập khẩu thì Việt Nam sẽ vượt qua tác động của các diễn biến căng thẳng hiện nay.
Phương Ngọc Minh

Gửi bình luận


Mã bảo mật