Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Thi đua trở thành động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành

(TCT Online) - Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V (giai đoạn 2021-2025), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, các phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính đã trở thành động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành.

 

 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong suốt chặng đường 75 năm qua, với vai trò là cơ quan quản lý tổng hợp, quản lý vĩ mô, là huyết mạch của nền kinh tế, toàn ngành tài chính đã phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, nỗ lực, phấn đấu luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN và 5 năm được Quốc hội giao, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội.

 

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính, các phong trào thi đua yêu nước trong ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực với nội dung, hình thức phong phú, mục tiêu thiết thực, cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của ngành.

 

Cụ thể, nhờ dư địa tài khóa tích lũy được trong quá trình cơ cấu lại NSNN giai đoạn 2016-2019, nên dù thu NSNN năm 2020 gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn cân đối được đủ nguồn ngân sách để kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ DN, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh do thiên tai, dịch bệnh... Tính chung 5 năm, về cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tổng thu NSNN 5 năm đạt khoảng 6,7 triệu tỷ đồng, gấp 1,58 lần so với giai đoạn 2011-2015; bình quân đạt khoảng 24,5%GDP (giai đoạn 2011-2015 là 23,6%GDP), vượt mục tiêu đề ra là 23,5%GDP; tỷ lệ thu từ thuế, phí khoảng 20,4%GDP.

 

 

Đây là kết quả tích cực khi mà tỷ trọng thu NSNN từ dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh, đồng thời giảm các nghĩa vụ thu thuế TNDN nhanh hơn so với lộ trình, tăng mức chiết trừ gia cảnh thuế TNCN, xóa bỏ khoảng nhiều khoản phí, lệ phí... Cơ cấu thu NSNN chuyển biến tích cực, giai đoạn 2016-2020, tỷ trọng thu nội địa đạt khoảng 81,6% (giai đoạn 2011-2015 là 68,7%).

 

Tổng chi NSNN bình quân khoảng 27,5%GDP, trong phạm vi thu và giảm dần mức bội chi NSNN. Bước đầu cơ cấu lại chi NSNN theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội, trong đó ưu tiên nguồn lực tăng chi đầu tư ngay từ khâu dự toán. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, bội chi khoảng 3,8%GDP, đạt mục tiêu dưới 3,9%GDP theo Nghị quyết 25 của Quốc hội…

 

Ngành tài chính cũng là đơn vị tiên phong trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; với 7 năm liên tiếp giữ vị trí đứng đầu trong khối các bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; đã giảm mạnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, hải quan xuống 3 nhóm tốt nhất trên tổng số 8 nhóm thủ tục, cải thiện 22 bậc về vị thế xếp hạng chỉ số thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2019...

 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 

Đại hội được tổ chức trang trọng theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính và 62 điểm cầu tại các tỉnh, TP trên cả nước nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài chính trong 5 năm qua (2016 - 2020); đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho giai đoạn tiếp theo.

 

Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành. 

 

HQ (ghi)

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật