Tích hợp thủ tục lên cổng dịch vụ công quốc gia: ngành thuế vượt 61% kế hoạch

(TCT Online) - Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hoá công tác quản lý thuế. Trong đó, một điểm nhấn quan trọng nhằm hỗ trợ người dân, DN là đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp 150 thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 161% kế hoạch được giao năm 2020. 

Nhằm triển khai kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế về hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính, cơ quan thuế các cấp đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của quy trình quản lý thuế.

Cụ thể, trên cơ sở từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, việc điện tử hóa trong quản lý người nộp thuế từ đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán đến hoàn thuế luôn được cơ quan thuế các cấp chú trọng triển khai mạnh mẽ qua từng năm. Từ đó, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, đưa vào diện theo dõi, quản lý, đôn đốc, nộp tờ khai thuế đáp ứng việc số lượng DN thành lập mới tăng nhanh qua từng năm.

Đồng thời, nhờ thường xuyên rà soát tình hình kê khai thuế của DN, số lượng tờ khai phải nộp đúng hạn, khai đúng ngày càng tăng (tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải nộp năm 2016 đạt 95%, năm 2017 đạt 96%, năm 2018 đạt 98%, năm 2019 đạt 97%).

Cùng với việc đẩy mạnh đôn đốc kê khai, cơ quan thuế đã quyết liệt trong xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Việc làm tốt công tác quản lý đăng ký, kê khai đã tạo điều kiện cho ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng các phương thức quản lý thuế hiện đại, tự động hóa cao như lựa chọn DN đưa vào diện thanh kiểm tra thông qua đánh giá rủi ro; siết chặt quản lý nợ đọng thuế, thực hiện kiểm soát và thông báo nợ tự động.

Không chỉ thế, công tác hoàn thuế cũng từng bước được hiện đại hóa. Đến nay đã có trên 87% số DN thực hiện hoàn thuế qua phương thức điện tử. Nếu như trước đây, việc kiểm soát, giám sát hoàn thuế được thực hiện theo phương thức thủ công đối với từng trường hợp phát sinh tại từng địa bàn mang lại độ rủi ro cao, thì đến nay cơ quan thuế đã thực hiện kiểm soát hoàn thuế tập trung toàn quốc trên hệ thống quản lý tự động. Nhờ đó, rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính, giảm thiểu rủi ro trong công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và quy định pháp luật.

Ngoài ra, hiện nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, TP và 100% chi cục thuế trực thuộc với 99,86% số DN đang hoạt động sử dụng dịch vụ. Cơ quan thuế cũng hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với 54 ngân hàng thương mại, tạo điều kiện tốt nhất khiến 99,49% DN đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ. Qua đó, năm 2019 đã có trên 3,27 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền đạt trên 664.901 tỷ đồng (năm 2018 thực hiện trên 3,1 triệu giao dịch với số tiền trên 656.824 tỷ đồng).

Một nỗ lực cải cách khác của cơ quan thuế là xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực. Đến nay, có 255 DN tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, với hơn 7,4 triệu hóa đơn đã được xác thực.

Với những nỗ lực không ngừng trong cải cách thuế, Báo cáo môi trường kinh doanh (Doing business 2020) toàn cầu do Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10/2019 đã ghi nhận, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, từ vị trí 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. Kết quả này đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra là năm 2019 tăng 7-10 bậc về chỉ số nộp thuế, từ đó tiệm cận tới mục tiêu đến năm 2021 chỉ số nộp thuế tăng lên 30-40 bậc.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN, năm 2020, Tổng cục Thuế tập trung nâng cấp các thủ tục hành chính từ mức độ 2 lên mức 3,4. Đồng thời, chuẩn hoá dữ liệu, tích hợp thủ tục hành chính thuế lên cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ tích hợp 93 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp, vượt kế hoạch trước 6 tháng. Giữa tháng 8/2020, Tổng cục Thuế tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính, nâng số lượng thủ tục thuế tích hợp là 120. Tốc độ tích hợp tiếp tục được bổ sung 30 thủ tục vào ngày 3/9, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia là 150, đạt 161% kế hoạch được giao.

Để nâng cao chất lượng phục vụ DN, người nộp thuế trong thực hiện chính sách pháp luật thuế, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tiến tới chuẩn hoá và tích hợp tất cả thủ tục hành chính thuế lên cổng dịch vụ công quốc gia.

Hồ Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật