Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính: Lựa chọn người thật sự tiêu biểu về năng lực công tác, dám làm, dám chịu trách nhiệm

(TCT Online) - Phát biểu tại Đại hội Đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 28/8, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy, cần xem xét lựa chọn bầu vào cấp ủy những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, vị trí công tác; đặc biệt phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về năng lực lãnh đạo, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín cao, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 


Nhiệm kỳ 2015-2020: nhiều kết quả nổi bật

 

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là vào đúng ngày kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020). 

 

Theo Bí thư Ban Cán sự Đảng Đinh Tiến Dũng, Đảng bộ Bộ Tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng, là trung tâm hạt nhân lãnh đạo của cơ quan Bộ Tài chính qua các thời kỳ. Trong 5 năm qua, Ban cán sự Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Bộ Tài chính để cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 bằng các chương trình hành động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được các kết quả nổi bật.

 

Thứ Nhất, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thành các chính sách tài chính ngân sách. Kịp thời nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tài chính - NSNN theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hệ thống thể chế tài chính NSNN ngày càng hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ công khai, minh bạch, đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, tạo thuận lợi cho người dân và DN.

 

Thứ hai, điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, tăng cường phối hợp các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát phục vụ tăng trưởng kinh tế. Tập trung phấn đấu thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp tài chính – NSNN nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, điều hành thu, chi ngân sách quyết liệt, chủ động; kiểm soát chặt bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép, tạo dư địa lớn cho chính sách tài khóa; điều chỉnh lại yêu cầu, mục tiêu về tài chính công, ngân sách nhà nước, quản lý an toàn nợ công. Cơ cấu thu NSNN ngày càng bền vững, quy mô thu ngân sách tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt 24,5% GDP trong đó thu từ phí, lệ phí đạt khoảng 20,5% GDP, vượt mục tiêu đề ra.

 

 

Tỷ lệ thu nội địa giai đoạn 2016-2020 tăng dần và đến năm 2020 dự kiến đạt khoảng 84-85%.  Chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo dự toán, tiết kiệm, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường bố trí các nguồn lực dự trữ quốc gia, quy mô dự trữ quốc gia đạt khoảng 11 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,2 lần so với giai đoạn trước. Có nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý tài chính ngân sách, xây dựng Chính phủ điện tử... Suốt 8 năm liền, Bộ Tài chính dẫn đầu khối các bộ ngành về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực được ưu tiên, chú trọng. 

 

Đặc biệt, đầu năm 2020, khi đại dịch Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối NSNN, các vấn đề an sinh xã hội, nhưng Bộ Tài chính đã tiên phong trong đề xuất các chính sách tài chính, hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế mà trực tiếp là hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

 

Thứ ba, về kết quả trong công tác xây dựng Đảng, Ban Cán sự Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy phân công trách nhiệm trong việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những nghị quyết quy định quan trọng ảnh hưởng đến công tác tài chính ngân sách. Đã phối hợp tổ chức quán triệt 3 Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

 

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy đã thực hiện tốt các công việc trong bổ nhiệm, quy hoạch, điều động nhân sự cơ quan theo chủ trương của Ban cán sự Đảng. Kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, thường vụ Đảng ủy đạt tín nhiệm rất cao. Đội ngũ cán bộ Đảng viên hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ.

 

 

Các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã có sự phối hợp, phân công trách nhiệm giữa thanh tra kiểm tra của cơ quan với kiểm tra giám sát của Đảng. Vì vậy, cán bộ Đảng viên trong Bộ thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định về kiểm tra giám sát.

 

Lựa chọn người thật sự tiêu biểu về năng lực công tác 

 

Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thông qua báo cáo chính trị và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ năng lực lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính.

 

Vì vậy, Bí thư Ban Cán sự Đảng đề nghị các đại biểu bám sát các quy định của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để xem xét lựa chọn bầu vào cấp ủy những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, vị trí công tác; đặc biệt phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về năng lực lãnh đạo, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín cao, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học và cán bộ chuyên trách công tác đảng; có tầm nhìn, tư duy chính trị sâu sắc; cương quyết không để lọt vào cấp ủy những đồng chí có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết.

 

Nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề. Nhưng với truyền thống đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hoàn toàn tin tưởng sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới; tin tưởng sự ủng hộ, đoàn kết của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên trong Đảng bộ sẽ lãnh đạo, hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

 

Hương Quỳnh (ghi)

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật