Cân đối ngân sách vẫn đảm bảo

 

(TCT Online) -Mặc dù dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới kinh tế, tạo sức ép lớn cho hoạt động thu-chi của NSNN, nhưng trong 7 tháng qua ngành tài chính vẫn đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và địa phương.

 

 

 

 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, luỹ kế 7 tháng tổng thu cân đối NSNN đạt 779,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước đạt 48,3% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 55,8% dự toán). 

 

 

Trong đó, thu nội địa ước đạt 649,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán, giảm 10,6% so cùng kỳ năm 2019; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019, tương đương 106,47 nghìn tỷ đồng; dầu thô cũng giảm tới 32,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt khoảng 23 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán.

 

Điều đáng nói, mặc dù thu ngân sách ở cả 3 khu vực lớn đều giảm do tác động của dịch Covid-19, nhưng các nhiệm vụ chi theo dự toán và đột xuất vẫn được đảm bảo. Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm đến nay tổng chi NSNN đạt 855,5 nghìn tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. 

 

Đến nay, NSNN đã chi khoảng 17,67 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 13,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

 

Để có nguồn thực hiện, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết.

 

Thuý Nga

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật