Tháng 1/2020, thu nội địa đạt 12,4% dự toán

(TCT online) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN tháng 1/2020 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 155.600 tỷ đồng, đạt 12,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2019.
 
 
Tổng cục Thuế cho biết, thu từ dầu thô ước đạt 18,5% dự toán, bằng 155,2% so với cùng kỳ chủ yếu do thu từ kết dư chi phí của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro năm 2019 nộp trong tháng 1/2020 là 2.735 tỷ đồng; giá dầu bình quân đạt 68USD/thùng, cao hơn 13,3% so với dự toán; sản lượng đạt 8,5% dự toán. Thu nội địa ước đạt 12,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Có 14/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 9%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư NN và khu vực doanh nghiệp NQD đều có mức tăng trưởng 7,8%.
 
Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, có được kết quả trên là do kinh tế khởi sắc trong năm 2019, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02%, sản xuất công nghiệp tăng khá, lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng năm 2019 tăng 2,79%;... đã tác động tích cực đến kết quả thu NSNN năm 2019 và tháng 1 năm 2020. Về phía cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý trong đó đã ban hành công văn số 5490/TCT-DT ngày 25/12/2019 về việc triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm. Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu thêm so với số dự toán HĐND, UBND đã giao, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP. Ngay trong tháng 1/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TCT giao nhiệm vụ thanh, kiểm tra DN năm 2020 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố; yêu cầu các địa phương tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số DN đăng ký kinh doanh để xác định chính xác, số DN tạm nghỉ kinh doanh, số DN báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng. Giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế, với mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020; chỉ đạo các Cục Thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, các Chi cục Thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách...
 
Ngay trong những ngày đầu Xuân Canh Tý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 30/01/2020 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phải bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế, bố trí công chức trực hỗ trợ trực tuyến đối với các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.
 
                                                                                 Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật