Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động

(TCT online) Ngày 20/1, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị đại biểu công chức viên chức, người lao động. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đến dự và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

 
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công khai công tác tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách cho biết: năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Tổng cục Thuế nói riêng và hệ thống toàn ngành nói chung. Đặc biệt, lĩnh vực tổ chức cán bộ đã được thực hiện công khai, dân chủ trên tất cả các mặt công tác, từ việc xây dựng các quy định về tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp; quy chế đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch điều động, luân chuyển; đến việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức viên chức. Vụ TCCB đã phối hợp chặt chẽ, lấy ý kiến rộng rãi của các vụ, đơn vị có liên quan, bao gồm cả các đơn vị cấp dưới. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng đảm bảo thực hiện đúng quy trình.
 
 
Theo đó, mọi chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước, của Bộ, Tổng cục về công tác tổ chức cán bộ đã được tuyên truyền, phổ biến, công khai đến tất cả công chức, viên chức để thống nhất về tư tưởng, hành động để triển khai thực hiện. Nhờ đó đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan Tổng cục Thuế.
 
Về tổ chức bộ máy, trong năm 2019, Vụ TCCB đã ban hành và trình các cấp có thẩm quyền ban hành 06 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; quy chế tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Thông báo duy trì hoạt động của Ban Cải cách và Ban Quản lý rủi ro. Tính đến thời điểm 31/12/2019, tại cơ quan Tổng cục Thuế có 15 vụ, cục và văn phòng; 3 đơn vị sự nghiệp và 3 Ban mềm. Trong năm 2019, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc tinh giản biên chế. Tính đến hết tháng 30/11/2019, tổng số công chức, viên chức và lao động hợp đồng của toàn ngành thuế là 39.995 người, trong đó công chức và viên chức là 35.585 người, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 là 3.877 người.
 
 
Vụ Tổ chức cán bộ đã trình Tổng cục Thuế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Tổng cục Thuế theo quy định và theo phân cấp, qua đó đã tạo không khí phấn khởi, tạo động lực để công chức tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, năm 2019, Tổng cục Thuế bố trí có Phòng tiếp công dân và công chức trực tiếp dân để thuận lợi cho việc tiếp xúc và lắng nghe tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn để phối hợp với chính quyền có phương án giải quyết kịp thời. Quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Vụ KTNB thường xuyên được quan tâm, yêu cầu bám sát quy trình, quy chế, áp dụng các văn bản quy định pháp luật để giải quyết đảm bảo đúng chính sách chế độ cũng như tháo gỡ những khó khăn thực tế phát sinh, qua đó phát hiện những bất cập trong chính sách giúp Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính có chỉ đạo để sửa đổi, bổ sung cũng như chỉ đạo giải quyết các vụ việc dứt điểm. Trong quá trình giải quyết luôn phối hợp xin ý kiến tham gia của các vụ đơn vị chức năng có liên quan để việc giải quyết được thấu tình đạt lý và đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2019 tại cơ quan Tổng cục Thuế (Vụ KTNB) đã kiểm tra, giải quyết thoả đáng 08 đơn thư khiếu nại, của đoàn viên công đoàn.
 
Về công tác quản lý tài chính, công nghệ thông tin, trong năm 2019, ngành thuế đã triển khai đồng bộ hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, vận hành hệ hệ thống giám sát tập trung tại trung tâm điều hành CNTT – Tổng cục Thuế (NOC), bổ sung các hệ thống giám sát chi tiết về kênh truyền hạ tầng truyền thông toàn ngành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật máy chủ của dịch vụ thuế điện tử, theo dõi tập trung các thông tin chi tiết từng tham số hệ thống của phần mềm nền tảng ứng dụng.
 
 
Cũng tại hội nghị lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao nhiều phần thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong năm 2019, đồng thời Tổng cục Thuế cũng phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
 
Phát biểu tại hội nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2019, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Tổng cục đã tập trung, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.
 
Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế năm 2020 còn nhiều khó khăn, do đó các vụ, đơn vị cần chỉ đạo các địa phương triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đảm bảo vượt 5% dự toán; cả 3 khu vực kinh tế và 63/63 địa phương phải hoàn thành 100% dự toán được giao, trong đó phấn đấu trên 90% địa phương hoàn thành tổng thu ngân sách trừ đất. Các đơn vị cần khẩn trương xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị Quyết 94 về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách, đồng thời rà soát sửa đổi các quy trình quy chế đảm bảo hiệu quả khi các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành. Toàn ngành cần triển khai các đề án thuộc chiến lược phát triển ngành thuế 2016-2020 và xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế 2021-2030. Các vụ, đơn vị cần khẩn trương hoàn thành việc đầu tư công nghệ, xây dựng quy trình quản lý, tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế và tuyên truyền đến tất cả các DN, hộ cá nhân kinh doanh về sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế từ tháng 11/2020. Chỉ đạo toàn ngành tiếp tục duy trì hệ thống khai, nộp thuế điện tử, triển khai các đề án dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4. Các phương án cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế góp phần khuyến khích đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục triển khai sắp xếp chi cục thuế để thành lập CCT khu vực năm 2020, đảm bảo vượt cả về số lượng chi cục được sáp nhập và vượt thời gian theo quy định./.
 
                                                                        Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật