Đại hội đại biểu công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2019-2024

(TCT online) - Ngày 20/1, Công đoàn CQ Tổng cục Thuế đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024 và tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động phong trào của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác  công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019. 
 
 
Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Phó chủ tịch công đoàn Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019, Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã đề ra mục tiêu: “Nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan hiện đại, văn minh và tổ chức công đoàn vững mạnh” với 7 nhiệm vụ trọng tâm, 9 chỉ tiêu cụ thể và 9 giải pháp chủ yếu. Thực hiện những mục tiêu đó, trong 5 năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Công đoàn Bộ Tài chính, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong cơ quan Tổng cục Thuế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác và được công đoàn cấp trên ghi nhận. Theo đó, năm năm qua cán bộ, đoàn viên đã tham gia nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, thẩm định và đề nghị cấp thẩm quyền ban hành nhiều văn bản chính sách điều hành, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế và các dự thảo luật, nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; động viên sức sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp; góp phần thu hút nguồn lực, mở rộng hành lang pháp lý cho các thành phần kinh tế, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tập trung cải tiến, đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, đảm bảo sự nhanh nhạy, cụ thể, bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần xây dựng bộ máy ngành thuế “Minh bạch -Chuyên nghiệp -Liêm chính -Đổi mới”. Công đoàn Tổng cục Thuế đã tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền giáo dục, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và các cơ chế chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình, nội dung và hình thức hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả đến cán bộ đoàn viên, người lao động.
 
 
Từ những nỗ lực phấn đấu của tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế cùng sát cánh với chuyên môn phấn đấu, góp phần cùng ngành thuế cả nước liên tục hoàn thành và vượt mức dự toán được giao, số thu năm sau cao hơn năm trước và hàng năm đều vượt mức chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành thuế, đặc biệt là năm 2019, tổng số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, phần ngân sách trung ương đạt 573.518 tỷ bằng 101,2% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 56.251 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán, bằng 85,2% so với cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.969 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Tại đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cao Anh Tuấn đã biểu dương những kết quả mà công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2014-2019 đã đạt được. Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới với phương hướng nhiệm vụ mà đại hội đề ra, đề nghị Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới cần tập trung phối hợp tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo toàn ngành phấn đấu quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 cũng như xây dựng chiến lược 2021-2030. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao hiệu quả công tác thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành thuế và 30 năm thành lập hệ thống thuế; tổ chức tốt tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho mỗi đoàn viên công đoàn nắm bắt đầy đủ, các thuận lợi khó khăn, mục tiêu, quan điểm đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện kiểm tra, giám sát điều lệ công đoàn, phát huy những kết quả đạt được khắc phục yếu kém, phấn đấu giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh của công đoàn cơ sở cơ quan Tổng cục Thuế./.
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật