Thu nội địa 11 tháng đạt 96,6% dự toán

(TCT online) - Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban diễn ra vào ngày 4/12, Tổng cục Thuế cho biết, 11 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách nội địa đạt 1.128.157 tỷ đồng, bằng 96,6% so với dự toán, tăng 12,6% cùng kỳ năm 2018.
 
 
Báo cáo của Tổng cục Thuế nêu rõ, hầu hết các khoản thu đều có mức tăng trưởng khá, trong đó thu từ dầu thô ước đạt 51.541 tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán; thu nội địa ước đạt 95,8% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn ngành có 10/18 khoản thu sắc thuế đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. So với cùng kỳ có 15/18 khoản thu có mức tăng trưởng trong đó: khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, DN có vốn ĐTNN, CTN-NQD) tăng 12,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 17,7%; lệ phí trước bạ tăng 22,9%; thu phí, lệ phí tăng 10%, thu từ xổ số tăng 13,5%, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản tăng 23,6%. Với kết quả thu NSNN nêu trên, số thu NSTW lũy kế 11 tháng năm 2019 ước đạt 516.000 tỷ đồng, bằng 91% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Thu NSĐP đạt 612.157 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ.
 
Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, để có được kết quả trên, toàn ngành thuế đã triển khai toàn diện các giải pháp tăng cường quản lý, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Theo đó, các đơn vị đã thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của DN để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Tính đến cuối tháng 11, toàn quốc có 127.524 DN thành lập mới, tăng 5.838 DN (4,8%) so với cùng kỳ năm 2018. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 80.984 cuộc thanh, kiểm tra đạt 92,32% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 427.018 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 50.044,7 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.644,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 2.103,45 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.296,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế ước nộp vào ngân sách là 9.241,5 tỷ đồng, đạt 67,73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Cơ quan thuê đã tiến hành thanh tra được 500 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.077 tỷ đồng; giảm lỗ 4.985 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 21 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 5.463 tỷ đồng.
 
Đối với công tác quản lý nợ thuế, tính đến cuối tháng 11, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đạt khoảng 30.687 tỷ đồng, bằng 79,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 18.506 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 12.181 tỷ đồng.
 
Cùng với đẩy mạnh việc quản lý, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh công tác cải cách thể chế chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin để cắt giảm, đơn giản hóa quy trình quản lý và tạo thêm dư địa để cải cách thủ tục hành chính. Tính đến ngày 19/11/2019, đã có 754.470 DN thực hiện khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ  99,35% số DN đang hoạt động, cơ quan thuế đã kết nối với 52 ngân hàng thương mại trên cả nước để triển khai thực hiện hệ thống nộp thuế điện tử tại 63/63 cục thuế với số DN tham gia là 751.901 DN đạt 99,01% tổng số DN đang hoạt động. Các DN đã thực hiện trên 3,05 triệu giao dịch với số thuế nộp là 609.433 tỷ đồng.  
 
Để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2019, trong thời gian tới cơ quan thuế sẽ tiếp tục tổ chức đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu NSTW  như dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất trung ương, phí & lệ phí thuộc NSTW. Tổng cục Thuế yêu cầu cơ các đơn vị theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ; tổng hợp, phân tính cơ cấu nợ thuế, phân loại nợ, xác định nguyên nhân nợ tăng. Đánh giá kết quả thực hiện đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ hàng tháng của toàn ngành thuế; tổ chức làm việc với các cục thuế có số nợ lớn để đôn đốc thực hiện thu nợ đọng, rà soát các DN có số tiền nợ thuế lớn thu vào NSNN trong những tháng cuối năm 2019. Bên cạnh đó, các đơn vị cần triển khai các đoàn thanh, kiểm tra theo kế hoạch được giao; có biện pháp hiệu quả chống thất thu đối với các hoạt động chuyển giá, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được giao./.
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật