Quyết liệt giảm nợ thuế từ các địa phương trọng điểm

 
(TCT online) - Đây là nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm được Tổng cục Thuế giao cho 15 cục thuế trọng điểm về thu ngân sách, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đọng thuế và góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.
 
 
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù kết quả thu NSNN của toàn hệ thống tính đến hết tháng 10 đã đạt 88,3% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 47/63 địa phương có tiến độ thu đạt khá (hơn 85% dự toán), song số thu ngân sách từ khu vực sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo tiến độ và chậm hơn mức bình quân chung của các khoản thu nội địa. Tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kết quả đôn đốc số tăng thu qua thanh kiểm tra vào NSNN của nhiều cục thuế đạt thấp. Đặc biệt, tiền nợ thuế đang có xu hướng tăng lên qua các tháng và diễn ra ở nhiều khoản thu, sắc thuế, khiến tỷ lệ tổng nợ trên số ước thu nội địa cả năm 2019 đang ở mức 7%, cao hơn 2% so với yêu cầu Chính phủ giao.
 
Với diễn biến này, Tổng cục Thuế nhận định, việc đảm bảo thu vượt tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh, trong đó số thu trừ dầu, đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 945 tỷ đồng và thu ngân sách trung ương đạt 566.899 tỷ đồng theo nhiệm vụ phấn đấu được giao là thách thức rất lớn, không dễ vượt qua. Chính vì vậy trong giai đoạn nước rút cuối năm, cùng với những chỉ đạo, điều hành trên diện rộng với tất cả các địa phương, Tổng cục Thuế đã có nội dung chỉ đạo riêng, sát sao, cụ thể với 15 cục  thuế trọng điểm về thu ngân sách, nợ thuế và thanh tra, kiểm tra. Theo đó, trên cơ sở giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm thu nợ thuế cụ thể cho từng đơn vụ, từng cán bộ quản lý, các Cục Thuế TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa phải giảm nợ đọng tối thiểu hơn 13.000 tỷ đồng và không để phát sinh nợ mới. Bên cạnh đó, các cục thuế cần tiếp tục rà soát, phân loại, tổng hợp số liệu để đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả khi Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được Quốc hội thông qua.
 
Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, nhiệm vụ cụ thể được Tổng cục Thuế giao cho 15 cục thuế là phấn đấu tăng thu khoảng 5.700 tỷ đồng. Theo đó, để đảm bảo đạt được chỉ tiêu thu được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế bố trí đủ nguồn nhân lực tăng cường cho các đoàn thanh tra, kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành số lượng các cuộc thanh kiểm tra theo kế hoạch và tập trung đôn đốc DN nộp đầy đủ số tiền thuế phải truy thu theo biên bản thanh tra, kiểm tra đã kết luận. Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, đôn đốc DN nộp đủ thuế TNDN phát sinh thực tế theo báo cáo tài chính quý III và 3 quý đầu năm. Đối với những DN không có báo cáo tài chính thì yêu cầu cán bộ quản lý căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 và tình hình tạm nộp các quý trong năm 2019 để rà soát, đối chiếu, đôn đốc DN tạm nộp. Cùng lúc, cục thuế phải chỉ đạo các chi cục thuế quyết liệt chống thất thu, thu hồi nợ đọng đối với DN ngoài quốc doanh, hộ, cá nhân kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, đặc biệt lưu ý đối với những địa bàn, lĩnh vực có mức thuế bình quân thấp và đối với hộ cá nhân sử dụng hóa đơn quyển. Ngoài ra, các cục thuế cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương tham mưu với các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản... nhằm kịp thời đôn đốc các khoản thu từ các địa chỉ này vào NSNN.
 
Nhận định kết quả triển khai nhiệm vụ giai đoạn nước rút tại 15 cục thuế trọng điểm sẽ là cơ sở quan trọng để toàn ngành hoàn thành dự toán thu NSNN theo chỉ tiêu phấn đấu được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu người đứng đầu cơ quan thuế phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thu trong giai đoạn này sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm 2019 của các cục thuế và cá nhân các đồng chí cục trưởng.                     
PV

Gửi bình luận


Mã bảo mật