Chỉ số hài lòng của người nộp thuế đã tiệm cận mục tiêu chiến lược

(TCT online) Ngày 18/11, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo công bố đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế - mức độ hài lòng của DN năm 2019. Kết quả đánh giá sự hài lòng của DN với cơ quan thuế là 7,79 điểm, tương đương gần 78%, rất tiệm cận với mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt tại Chiến lược cải cách thuế (đến năm 2020 tối thiểu có 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ của cơ quan thuế).
 
Đảm bảo độc lập khách quan trong đánh giá
 
Đại diện VCCI cho biết: mục tiêu của cuộc khảo sát nhằm thu thập thông tin phản hồi từ người nộp thuế với các chương trình cải cách của cơ quan thuế, tạo cơ sở để đánh giá việc thực hiện mục tiêu Chiến lược cải cách thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có yêu cầu “Đến năm 2020 tối thiểu có 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp”. Việc đánh giá được thực hiện bởi bên thứ ba độc lập, đáp ứng các tiêu chí về đánh giá hiệu quả quản lý thuế theo tiêu chuẩn TADAT (phương pháp đánh giá sức khỏe và các cấu phần chính trong hệ thống quản lý thuế của một quốc gia) về thu nhận thông tin phản hồi, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan thuế.
 
Tương tự như 2 cuộc khảo sát năm 2014 và năm 2016, chương trình khảo sát được VCCI thực hiện độc lập bằng phương pháp gửi thư trực tiếp đến các DN trên toàn quốc và được chia theo 8 khu vực (Hà Nội, TP HCM, đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long). Các DN được lựa chọn ngẫu nhiên phân tầng theo các tiêu chí loại hình, thời gian thành lập, lĩnh vực hoạt động... để đảm bảo tính đại diện. Về nội dung đánh giá, bên cạnh việc duy trì 5 tiêu chí ổn định như các lần trước (tiếp cận thông tin chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính (TTHC) thuế; thực hiện các TTHC thuế; thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại thuế; sự phục vụ của công chức thuế và kết quả giải quyết công việc), khảo sát năm 2019 có bổ sung thêm một số nội dung bao gồm: đánh giá mức độ thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ cụ thể, như dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử; tìm hiểu phản ứng của DN trong trường hợp bị truy thu hoặc xử phạt vi phạm hành chính thuế; nhận biết của DN về việc ngành thuế áp dụng phương thức quản lý rủi ro trong công tác thanh kiểm tra, cũng như việc tự nhận diện của DN về mức độ rủi ro. Trên cơ sở các tiêu chí này, Ban tổ chức đã gửi phiếu khảo sát tới 6.753 DN và đã có 1.727 DN phản hồi, đạt tỷ lệ 25,57%.
 
 
78% DN hài lòng với cơ quan thuế
 
 
Kết quả đánh giá chung của DN cho thấy, việc đơn giản hóa chính sách, TTHC thuế, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ DN kê khai, nộp thuế điện tử trong 3 năm (từ 2016-2019) đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, được cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá cao. Điểm đánh giá sự hài lòng của DN với cơ quan thuế là 7,79 điểm, tương đương tỷ lệ 78%, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát năm 2016 và tăng 7 điểm % so với năm 2014. So với cuộc khảo sát năm 2016 có 3 chỉ số tăng điểm, 2 chỉ số giảm điểm, trong đó chỉ số thành phần “sự phục vụ của công chức thuế” được DN đánh giá là có tiến bộ nhất, tăng 1,5 điểm. Hai chỉ số “tiếp cận thông tin” và “kết quả giải quyết công việc” có kết quả tăng lần lượt là 0,23 điểm và 0,41 điểm. Hai chỉ số thành phần còn lại giảm điểm nhẹ là “thực hiện TTHC thuế” (giảm 0,14 điểm) và “thanh tra kiểm tra thuế” (giảm 0,52 điểm).
 
Cụ thể, về thực hiện TTHC thuế, trong 9 thủ tục được khảo sát năm 2019 liệt kê, có 3 TTHC thuế được DN đánh giá là dễ và tương đối dễ dàng để thực hiện, cao nhất là nộp thuế (98%); mua, đăng ký, báo cáo sử dụng hóa đơn thuế (94%); khai thuế, khai quyết toán thuế (92%). Về sự hỗ trợ của cơ quan thuế, 86% DN đánh giá cơ quan thuế hỗ trợ hiệu quả và 83% đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan thuế là kịp thời. Về công tác thanh, kiểm tra thuế, 94% DN cho biết thời gian kiểm tra, thanh tra thuế đúng với quyết định công bố; 93% DN được giải trình với đoàn kiểm tra, thanh tra thuế về những vấn đề chưa rõ; 90% DN nhận xét thái độ của cán bộ đúng mực trong các lần làm việc; 89% DN cho rằng công tác kiểm tra, thanh tra không cản trở hoạt động bình thường của DN và 80% DN nhận định niên độ kiểm tra, thanh tra không trùng lặp. Với chỉ số “sự phục vụ của công chức thuế”, năm 2019 nội dung này đã được DN đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực hơn hẳn so với những cuộc khảo sát trước đây (2014 là 5,36 điểm; 2016 là 6,36 điểm; 2019 là 7,86 điểm). Trong đó, cả ba khía cạnh đánh giá là kỷ cương và tác phong làm việc của công chức thuế; mức độ hài lòng với công chức thuế tại từng bộ phận chức năng của cơ quan thuế và chi phí ngoài quy định trong thực hiện TTHC thuế đều thu được những phản hồi khá tích cực. Riêng chỉ số “kết quả giải quyết công việc”, năm 2019 có mức tăng điểm, tuy chưa nhiều nhưng đã phản ánh một phần những nỗ lực của ngành thuế trong việc cải cách, đơn giản hóa chính sách, TTHC, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin đẻ hỗ trợ DN khai thuế, nộp thuế điện tử.
 
Mặc dù vậy, thông qua kết quả khảo sát năm 2019, DN đã phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tế, như hệ thống chính sách còn phức tạp; văn bản được sửa đổi, bổ sung nhiều lần gây khó khăn trong việc áp dụng; việc thực hiện chính sách thuế của cơ quan thuế các địa phương đối với cùng 1 loại TTHC đôi khi còn khác nhau; thủ tục nộp thuế điện tử còn bị chậm, lỗi kỹ thuật... Trên cơ sở này, 74% DN đề xuất cơ quan thuế “tiếp tục đơn giản hóa các TTHC thuế”; 56% DN đề nghị “nâng cao chất lượng các hình thức cung cấp thông tin”, trong đó hỗ trợ chi tiết, cụ thể hơn nữa cho từng nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm DN nhỏ và siêu nhỏ. Có 55% DN đề nghị “rút ngắn thời gian và TTHC cho các DN tuân thủ tốt pháp luật thuế”; 51% DN đề nghị “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC thuế”.
 
Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã cảm ơn VCCI đã tổ chức, thực hiện công tác khảo sát một cách độc lập khách quan và khoa học nhằm ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, hiệp hội ngành hàng, DN về công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ trong thời gian qua, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách, theo đó đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật, các quy trình nghiệp vụ về thuế, qua đó cắt  giảm hàng trăm giờ nộp thuế cho DN. Đáng chú ý, trong thời gian vừa qua, ngành thuế đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ DN, đến nay đã có 133/302 TTHC được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, 4. có trên 99% DN thực hiện khai thuế qua mạng, trên 99% DN nộp thuế điện tử. Đã có trên 99% DN tham gia khai, nộp thuế. Việc hoàn thuế điện tử cũng được trên 93% số DN hoàn thuế tham gia. Ngành thuế đã thực hiện sắp nhập 402 CCT để thành lập 190 CCT khu vực, cắt giảm 211 CCT, qua đó cắt giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý. Kết quả này đã được cộng đồng DN cũng như các tổ chức quốc tế ghi nhận. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thời gian nộp thuế của Việt Nam năm 2020 đã giảm 300 giờ so với năm 2014 và giảm 114 so với năm 2019. Số lần nộp thuế được ghi nhận giảm 15 lần so với năm 2014 và giảm 4 lần so với năm 2019. Từ năm 2015-2019, xếp hạng chỉ số nộp thuế tăng 64 bậc.
 
 Để tiếp tục cải cách trong thời gian tới, Bộ Tài chính- Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ người dân, DN, hỗ trợ cho các DN siêu nhỏ. Cơ quan thuế sẽ tăng cường triển khai các dịch vụ công điện tử, áp dụng thanh, kiểm tra thuế theo phương pháp rủi ro qua đó, giảm thời gian, chi phí cho DN./.
 
                                                                                    Trung Kiên
 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật