2 tháng cuối năm ngành thuế phải thu tối thiểu 204.500 tỷ đồng

(TCT online) Để phấn đấu vượt thu 5% so với dự toán thu năm 2019 đã được Quốc hội giao và 63/63 địa phương hoàn thành dự toán pháp lệnh thu, trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế phải thu tối thiểu khoảng 204.500 tỷ đồng, trong đó số thu nội địa khoảng 202.300 tỷ đồng. Đó là yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tại cuộc họp ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế của Tổng cục Thuế với 15 địa phương trọng điểm có số nợ thuế lớn diễn ra vào ngày 7/11.
 
Thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng
 
Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, 10 tháng năm 2019, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt 1.043.057 tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu từ dầu thô đạt 47.241 tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nội địa đạt 995.816 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ.
Nhìn chung, tiến độ thực hiện dự toán thu năm nay đạt khá, đến cuối tháng 10/2019 hầu hết các địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đối với các khoản thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 114,7%; tiền thuê đất đạt 118,7%; tiền sử dụng đất đạt 122%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đạt 144,2%;... Tuy nhiên, các khoản thu từ 03 khu vực kinh tế là thuế bảo vệ môi trường; phí, lệ phí; tiền bán nhà tiến độ thu chậm, trong đó tập trung ở những địa bàn trọng điểm thuộc 16 địa phương có điều tiết về ngân sách TW.
 
Đáng chú ý, tình hình nợ đọng thuế tại một số địa phương, từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp, tiền nợ thuế đang có xu hướng tăng dần lên qua các tháng và diễn ra ở nhiều khoản thu sắc thuế, đặc biệt là nợ có khả năng thu tăng lên.  Ước tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu nội địa năm 2019 ở mức 7%, cao hơn 2% so với yêu cầu của Chính phủ (5%). Có 61/63 cục thuế có tiền thuế nợ tăng so với thời điểm 31/12/2018, trong đó 33/61 cục thuế có nợ thuế tăng cao trên 20%. Trong đó riêng 15 địa phương có số nợ đọng thuế lớn đã chiếm tỷ trọng 76,8% tổng số tiền nợ thuế cả nước, tăng 22,4% so với thời điểm 31/12/2018. Cả nước chỉ có 02/63 Cục Thuế có tổng số tiền thuế nợ giảm là Gia Lai (-0,9%) và Đồng Tháp (-2%).
 
Báo cáo về thực trạng thu ngân sách ở địa phương, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết: 10 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội thu đạt 203.590 tỷ đồng, đạt 82% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ. Nhìn chung thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá đạt 80,2% dự toán và tăng 17,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thu từ đất đang gặp khó khăn chỉ đạt 64% dự toán. Không chỉ có vậy các khoản nợ thuế đang có chiều hướng tăng. Để giảm nợ đọng thuế, Cục Thuế Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, nhờ đó đã thu hồi được 8.228 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng trong tháng 10, Hà Nội đã thu nợ đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 175% bình quân những tháng đầu năm. Trong 2 tháng cuối năm Cục Thuế Hà Nội đặt mục tiêu thu hồi 2.800 tỷ đồng, nâng mức thu hồi nợ thuế cả năm lên trên 11.000 tỷ đồng.
 
Phó cục trưởng phụ trách, Cục Thuế TP. HCM Nguyễn Duy Minh: 10 tháng đầu năm, Cục Thuế TP HCM đã thu đạt 234.179 tỷ đồng, bằng 80,64% dự toán, tăng 6,58% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 10 đã thu được 34.770 tỷ đồng. Đây là số thu cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên số thu 10 tháng vẫn chưa đạt mức bình quân chung của cả nước do thu từ hoạt động xây dựng bất động sản giảm sâu, chỉ bằng 89,48% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải chỉ bằng 93% so với cùng kỳ, hoạt động ngân hàng năm ngoái đóng góp mức tăng trưởng 60% thì hiện nay chỉ tăng trưởng 27%. Chứng khoán chỉ đóng góp bằng 64,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt các khoản thu từ đất giảm sâu, do 124 dự án trên địa bàn đã có quyết định giao đất nhưng đang bị rà soát lại nên các khoản thu này đang bị đóng băng. Về công tác nợ thuế, TP HCM hiện là một trong nhưng đơn vị có số nợ thuế lớn nhất cả nước. Chính vì vậy, Cục Thuế đã thực hiện quyết liệt công tác thu nợ. Trong 10 tháng, Cục Thuế đã ban hành 47.672 quyết định cưỡng chế với số tiền 36.322 tỷ đồng, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng với 7.452 DN trây ì nợ thuế với số tiền nợ thuế công khai 16.524 tỷ đồng. Qua đó đã đưa số nợ có khả năng thu xuống còn 11.930 tỷ đồng.
 
Có thể nói việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong 2 tháng cuối năm của Cục Thuế TP HCM còn rất khó khăn, do đó, Cục Thuế sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ thu ở mức cao nhất. Cục Thuế kiến nghị Vụ Thanh tra và vụ DN lớn cần tiếp tục phối hợp để chống thất thu ở các DN trọng điểm. Đồng thời, Tổng cục Thuế cần xem xét sớm ra quyết định xử lý đối với 2 DN lớn trên địa bàn Tổng công ty nước giải khát Sài Gòn và Công ty Unilever, để cục thuế đôn đốc kịp thời nguồn thu vào ngân sách.
 
Quyết tâm thu vượt 5% dự toán
 
Sau khi lắng nghe ý kiến của các địa phương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, trong đó phấn đấu thu vượt 5% so với dự toán được giao, cơ quan thuế các cấp phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, theo dõi sát sao kết quả thu NSNN hàng tháng để kịp thời chỉ đạo quyết liệt công tác thu đặc biệt là đối với những địa phương có tiến độ thu đạt thấp. 15 cục thuế trọng điểm phải tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra và đôn đốc nộp kịp thời số truy thu vào NSNN.
Để công tác thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục trưởng của 15 cục thuế tham dự hội nghị phải giao nhiệm vụ thu nợ thuế cho từng đơn vị, từng công chức thuế. Hàng ngày, hàng tháng theo dõi sát tiến độ thực hiện của từng công chức để đôn đốc, nhắc nhở, điều chỉnh kế hoạch thu nợ thuế kịp thời nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế và không để phát sinh nợ đọng mới, góp phần tăng thu cho NSNN. Các địa phương cần gắn trách nhiệm thu nợ thuế đối với từng đơn vị theo trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của từng công chức thuế. Rà soát lựa chọn những DN nợ thuế lớn để tiếp tục công khai thông tin lên báo, đài và website Bộ Tài chính, ngành thuế. Kết quả thu nợ sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, từng công chức thuế.
Cục trưởng các cục thuế cần chỉ đạo, đôn đốc thu hồi quyết khoản thuế bảo vệ môi trường còn nợ đọng; thực hiện rà soát, chỉ đạo các chi cục thuế quyết liệt chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế đối với DN ngoài quốc doanh, hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó đặc biệt lưu ý đối với quản lý hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí. Bên cạnh đó, các cục thuế cũng cần đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đối với hộ cá nhân sử dụng hóa đơn quyển, thực hiện đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, kết hợp với kiểm tra sử dụng hóa đơn, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với UBND xã phường, thị trấn, các đơn vị ủy nhiệm thu trong việc cung cấp danh sách nợ thuế để đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân nộp vào NSNN./.
                                                                                          Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật