Năm 2020: thu ngân sách theo dự toán ở mức 1.512,3 nghìn tỷ đồng

(TCT Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp về dự toán NSNN năm 2020 trình Quốc hội. Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2020 khoảng 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019; tỷ lệ bội chi NSNN năm 2020 dự kiến là 3,44% GDP; dự kiến nợ công là 54,3% GDP, nợ Chính phủ 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5% GDP.

Huy động vào NSNN 22,2% GDP

Bộ Tài chính cho biết, dự toán NSNN năm 2020 được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,8%; CPI bình quân tăng dưới 4%; giá trị GDP khoảng 6,8 triệu tỷ đồng; giá dầu thô 60 USD/thùng, sản lượng khai thác trong nước khoảng 9,02 triệu tấn; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 7%, nhập khẩu khoảng 9%. Theo đó, dự toán thu cân đối NSNN năm 2020 đạt 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019; tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP. Cụ thể, dự toán thu nội địa đạt 1.264,1 nghìn tỷ đồng, trong đó thu từ tiền sử dụng đất 95,9 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 31,7 nghìn tỷ đồng, thu từ thuế, phí đạt 1.018,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với ước thực hiện năm 2019 (đã loại trừ một số nguồn thu lớn đã đi vào ổn định, khó có mức tăng trưởng cao). Dự toán thu dầu thô 35,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2019, chiếm 2,3% tổng thu cân đối NSNN. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 208 nghìn tỷ đồng, giảm 3 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2019, chiếm 13,8% tổng thu cân đối NSNN.

Bên cạnh đó, với nguyên tắc dự toán chi NSNN năm 2020 là tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý chặt chẽ các khoản vay… Bộ Tài chính dự toán chi năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019. Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 470,6 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ lãi 118,2 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên 1.056,5 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở cân đối, Bộ Tài chính dự kiến tỷ lệ bội chi NSNN năm 2020 là 3,44% GDP (bình quân bội chi NSNN cả giai đoạn 2016-2020 là 3,6-3,7% GDP, vượt mục tiêu Nghị quyết số 25/2016/QH14 không quá 3,9% GDP, năm 2020 không quá 3,5% GDP). Đến cuối năm 2020, dự kiến nợ công là 54,3% GDP, nợ Chính phủ là 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5% GDP.

Tạo nguồn thu ổn định, triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí

Trên cơ sở đánh giá những rủi ro, thách thức từ sự leo thang căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, biến đổi khí hậu, xung đột chính trị… sẽ gây bất ổn cho phát triển kinh tế, nên phần lớn các tổ chức quốc tế đều thận trọng khi đưa ra các dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong ngắn và trung hạn. Ở trong nước, mặc dù tình hình kinh tế có diễn biến thuận lợi, nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với những rủi ro đan xen từ mặt trái của việc chuyển dịch dòng vốn đầu tư, hội nhập quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ, cùng áp lực về cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Trong khi 2020 lại là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

Vì vậy, để đạt được các chỉ số như dự toán, ngoài việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển, cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. Song song với đó, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo tính bền vững; kiên định thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; tiếp tục phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính. Mặt khác, tăng cường quản lý tài chính DN, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa DNNN; đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thuý Nga

 

 

Dự kiến khung cân đối thu, chi NSNN giai đoạn 2020-2022

Theo dự toán khung cân đối thu chi NSNN 3 năm, giai đoạn 2020-2022 được Bộ Tài chính xây dựng, thu NSNN phấn đấu 4,9 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân 21-22%GDP, từ thuế, phí khoảng 19-20%GDP. Tỷ trọng thu nội địa đến năm 2022 dự kiến khoảng 84-85%. Về chi NSNN, dự kiến khoảng 5,7 triệu tỷ đồng; phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, đồng thời đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021-2022 theo chủ trương đã đề ra.

Bội chi NSNN năm 2020 khoảng 3,44% GDP, năm 2021 và 2022 khoảng 3,5% GDP. Các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn quy định (cuối năm 2020 dự kiến nợ công là 54,3% GDP, năm 2021 là 53,3% GDP, năm 2022 là 52,7% GDP).

 

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật